האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 חיסכון לכל ילד 

 חיסכון לכל ילד 

לקוחות לאומי, בחרו בלאומי כמקום הטבעי גם לחסכונות החדשים של הילדים שלכם

 

בינואר 2017 החל מתווה "תכנית חיסכון ארוך טווח לכל ילד".
במסגרת התכנית יפקיד המוסד לביטוח לאומי בכל חודש 51 ש"ח* לחיסכון ע"ש כל ילד הזכאי לקצבה, עד הגיעו לגיל 18.
ההפקדה תתבצע בנוסף לקצבה החודשית המשולמת ע"י המוסד לביטוח לאומי.

 

ההורה רשאי לבקש מהמוסד לביטוח לאומי להפקיד 51 ש"ח* נוספים בכל חודש לחיסכון זה, מתוך הקצבה החודשית.

 

לילדים שנולדו עד 01.01.2017 – כשהילד הזכאי יגיע לגיל 18, יזוכה חיסכון זה במענק בסך 510 ₪ על ידי הביטוח הלאומי.

לילדים שנולדו לאחר 01.01.2017 – בהגיע הילד הזכאי לגיל 3 יזוכה חיסכון זה על ידי הביטוח הלאומי במענק בסך 255 ש"ח וב- 255 ₪ נוספים בהגיע הילד לגיל 13 (בנים)/ 12 (בנות).

בגיל 18 הילד יהיה רשאי למשוך את הכספים באישור ההורה, או להמשיך לחסוך אותם לתקופות נוספות, עד גיל 21.

אם לא יימשכו מהחיסכון כספים עד גיל 21, החיסכון, יזוכה במענק משיכה שני בסך 510 ₪.

 

יש באפשרותכם לבחור את הגוף המנהל ומסלול ההשקעה. את הבחירה תוכלו לבצע באתר הביטוח הלאומי.

במידה ולא תבחרו - ייפתח חיסכון בגוף ובמסלול לפי ברירת מחדל.

 

למידע נוסף באתר התכנית הייעודי של משרד האוצר >>

 

בחירת החיסכון באתר הביטוח הלאומי

 

 

 

 

בחירה בלאומי לניהול החיסכון תעניק לכם ולילדכם בטחון בכספי העתיד:

 

  • ניהול החיסכון בלאומי מגן על כספי הילדים משינויים ותנודות בשוק ההון.
  • תנאי החיסכון ידועים מראש.
  • קל להיות מעודכן. בכל רגע תוכלו לצפות בחיסכון בערוצי הדיגיטל השונים.
  • הבנקאים בלאומי עומדים לרשותכם בכל שאלה.

 

* מתווה חיסכון ארוך טווח לילד נקבע בדין, וכפוף לשינויים שיחולו בדין מפעם לפעם. הסכומים שפורטו לעיל ניתנים לשינוי ויעודכנו מעת לעת. הפרטים המלאים והמדויקים של המתווה, במסמכים המצורפים:
 

 

שאלות ותשובות>>