DCSIMG

 חיסכון לכל ילד 

 חיסכון לכל ילד 

קיימים 3 מסלולים:

  • חיסכון ללא תחנות יציאה להחלפת המסלול (מתאים לילדים בגילאים 0-18)
  • חסכון עם תחנות יציאה להחלפת המסלול אחת ל- 5 שנים (מתאים לילדים בגילאים 0-13)
  • חסכונות המשך (מתאים לילדים בגילאים 18-21)

 

בכל אחד מהמסלולים, ניתן לבחור בין ריבית קבועה ולא צמודה, ריבית משתנה, או ריבית קבועה וצמודה למדד המחירים לצרכן.
באתר לאומי ניתן יהיה לצפות בתוכניות שהבנק מציע לפי גיל הילד ולפי המסלולים השונים.