האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 חיסכון לכל ילד 

 חיסכון לכל ילד 

אפשר לבחור את הגוף המנהל ומסלול החיסכון באתר הביטוח הלאומי בטווח הזמן המוגדר ע"י הביטוח הלאומי:

  • לילדים שנולדו לפני ה-1.1.2017 ושטרם הגיעו לגיל 18 ביום ה- 1.5.2015: אפשר לבחור עד ה-1.6.2017.
  • לילדים שנולדו אחרי ה-1.1.2017: אפשר לבחור עד חצי שנה מיום היוולד הילד. עליכם להודיע למוסד לביטוח לאומי על הבחירה בתוך תקופת הבחירה.