האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 חיסכון לכל ילד 

 חיסכון לכל ילד 

  • כל ילד שמקבל קצבת ילדים מכוח חוק הביטוח הלאומי זכאי לתוכנית זו.
  • הכספים יופקדו ככלל במועד בו משולמת קצבת ילדים.
  • ילד שב-1.5.2015 טרם הגיע לגיל 18, זכאי בנוסף גם להפקדה רטרואקטיבית של 50 ש"ח בגין כל חודש זכאות מיום זה, וזאת בנוסף להפקדות השוטפות שיחלו בינואר 2017 וימשכו עד הגיעו לגיל 18 (קצב ההפקדה הרטרואקטיבית יהיה כפי שיחליט המוסד לביטוח לאומי).