DCSIMG

 חיסכון לכל ילד 

 חיסכון לכל ילד 

  • ניתן לשנות מסלול רק בחסכונות עם נקודות יציאה המיועדות להחלפת מסלול.
  • משיכת כספים תתאפשר החל מגיל 18 לאחר קבלת מענק ראשון בסך 500 ש"ח.
  • ניתן להמשיך להשקיע את הכספים הצבורים בחיסכון  גם לאחר גיל 18, לתקופות נוספות עד גיל 21.
  • אם הכספים לא יימשכו עד גיל 21, יופקד בחסכון מענק שני של 500 ש"ח נוספים.