DCSIMG

 חיסכון לכל ילד 

 חיסכון לכל ילד 

אחרי שייבחר הגוף המנהל (בחירה שלכם או ברירת מחדל) המוסד לביטוח לאומי יעביר את הפרטים לגוף המנהל שנבחר.
אין צורך להגיע לסניף לפתיחת חשבון.
ניהול חיסכון לכל ילד הוא חינם עבור הילד הזכאי (ללא דמי ניהול עד גיל 21).