האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 EIF 

 EIF 

קריטריונים לקביעת זכאות על סמך חדשנות

"הקריטריונים לקביעת זכאות על סמך חדשנות" משמעותם אחד הקריטריונים הבאים:

 

1. בכוונת החברה להשתמש בעסקה על מנת להשקיע בייצור או בפיתוח מוצרים, תהליכים או שירותים, חדשים או משופרים משמעותית, שהינם חדשניים ונושאים סיכון לכשל טכנולוגי או תעשייתי או עסקי כפי שמעידה הערכה אשר בוצעה על ידי מומחה חיצוני;

 

2. החברה הינה "חברה הצומחת במהירות" שהינה עסק קטן או בינוני (SME) או MidCap, הפועל בשוק פחות מ-12 שנים מאז המכירה המסחרית הראשונה שלו ועם ממוצע צמיחה אנדוגני שנתי במספר העובדים או במחזור שהינו גבוה מ- 20% לשנה לאורך תקופה של שלוש שנים ואשר יש לו עשרה או יותר עובדים בתחילת תקופת הבחינה;

 

3. החברה פועלת בשוק פחות משבע שנים מאז המכירה המסחרית הראשונה שלה ועלויות המחקר והחדשנות שלה היוו לפחות 5% מעלויות התפעול הכלליות, לפחות באחת משלוש השנים שקדמו להגשת בקשת החברה לאישור העסקה, או במקרה של חברת סטרטאפ שאין לה היסטוריה פיננסית, בהתאם לדוחות הכספיים הנוכחיים שלה;

 

4. לחברה צריך להיות פוטנציאל משמעותי לחדשנות או שתהיה "מיזם מבוסס מחקר וחדשנות", בכך שתענה על לפחות אחד מהתנאים הבאים:

 

א. הוצאות המחקר והחדשנות השנתיות של החברה שוות או עולות על 20% מסכום העסקה בהתאם לדוחות הכספיים המאושרים האחרונים של החברה, בתנאי שהתכנית העסקית של החברה מצביעה על עליה בהוצאותיה על מחקר וחדשנות שהינה שווה לפחות לסכום העסקה;

 

ב. החברה מתחייבת להוציא סכום בשיעור של 80% לפחות מסכום העסקה על פעילות מחקר וחדשנות  כמצוין בתכנית העסקית שלה ואת היתר על סעיפי עלות שהינם הכרחיים לביצוע פעילויות כאלה;

 

ג. החברה קיבלה באופן פורמלי מענקים, הלוואות או ערבויות מתכניות פיתוח וחדשנות אירופאיות (כגון Horizon 2020, או FP7), או באמצעות מכשירי המימון שלהם (כגון Joint Technology Initiatives או Eurostars), או תכניות אזוריות, לאומיות לתמיכה במחקר או חדשנות בשלושים ושישה (36) החודשים האחרונים, ובלבד שהעסקה אינה מכסה אותה הוצאה;

 

ד. החברה זכתה בעשרים וארבעה (24) החודשים האחרונים בפרס מחקר ופיתוח או בפרס על חדשנות המוענק על ידי מוסד או גוף של האיחוד האירופאי;

 

ה. החברה רשמה לפחות זכות טכנולוגית אחת (כגון פטנט, Utility Model, זכויות עיצוב, מוצרי טופוגרפיה של מוליכים למחצה, supplementary protection certificate למוצרים רפואיים או למוצרים אחרים שבעבורם ניתן לקבל הגנות כאלה, plant breeder's certificate, או זכויות יוצרים על תוכנה), בעשרים וארבעה (24) החודשים האחרונים ומטרת העסקה היא לאפשר, באופן ישיר או עקיף, שימוש בזכות טכנולוגית זו;

 

ו. החברה הינה SME בשלבים מוקדמים וקיבלה בעשרים וארבעה (24) החודשים האחרונים השקעה מקרן הון סיכון או מאנג'ל עסקי שהינו חבר ברשת אנג'לים עסקיים; או שקרן ההון או האנג'ל העסקי הינם בעל מניות בחברה בעת הגשת הבקשה לאישור העסקה.

 

ז. החברה מבקשת השקעת הון סיכון, אשר בהתבסס על התכנית העסקית שהוכנה לקראת החדרה של מוצר לשוק חדש או לאזור גיאוגרפי חדש, עולה על 50% מהמחזור השנתי הממוצע שלה בחמש השנים הקודמות;

 

ח. עלויות המחקר והחדשנות של החברה מייצגות לפחות 10% מסך כל הוצאותיה התפעוליות בשנה אחת לפחות מתוך שלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה לאישור העסקה, או במקרה של עסק שאין לו כל היסטוריה פיננסית, בהתאם לדוחות הכספיים הנוכחים שלו; או

 

ט. החברה הינה Small Mid-cap ועלויות המחקר והחדשנות שלה מייצגות:


1) או 15% לפחות מסך כל הוצאותיה התפעוליות בשנה אחת לפחות מבין שלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה לאישור העסקה;
2) או 10% לשנה מסך כל הוצאותיה התפעוליות בשלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה לאישור העסקה.