DCSIMG

 הודעות לתקשורת 

 הודעות לתקשורת 

רונן אגסי מונה כחבר הנהלת לאומי, לתפקיד ראש חטיבת שוקי הון

יחליף את איתי בן-זאב, שמונה לאחרונה לתפקיד מנכ"ל הבורסה לני"ע

1.2.207

מנכ"לית קבוצת לאומי, רקפת רוסק עמינח, הודיעה היום כי רו"ח רונן אגסי מצטרף להנהלת לאומי, כראש חטיבת שוקי הון. אגסי מחליף את איתי בן-זאב שמונה בתחילת בשנה למנכ"ל הבורסה לני"ע. כזכור, גיא פישר משמש כממלא מקומו של בן-זאב עד לכניסת מינויו של אגסי לתוקף. תאריך תחילת כהונתו של אגסי טרם נקבע ומינויו כפוף לאישור בנק ישראל.


רו"ח רונן אגסי, יליד 1968, הינו בוגר תואר ראשון בחשבונאות ומנהל עסקים מהמרכז האקדמי המכללה למינהל. אגסי כיהן כמנכ"ל הראל השקעות מתחילת 2016, כאשר לפני כן שימש במגוון תפקידי ניהול בקבוצת הראל, לרבות מנהל חטיבת הכספים והמשאבים. לפני כן כיהן אגסי כחשב קבוצת מגדל וכמנהל חשבות ניירות ערך והשקעות.