האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 הלוואות 

 הלוואות 

לאומי מציע לכם הלוואה למימון רכישת מערכת סולארית ליצור חשמל ביתי

מאפייני ההלוואה

 • סכום - מימון עד 80%  משוויי העסקה ולא יותר מ- 100,000 ₪ (הנמוך מבניהם) 
 • תקופה - עד 72 חודשים
 • סוג ריבית: משתנה על בסיס הפריים

 

הבהרות

 • התנאים בתוקף עד 31.12.2018.
 • ההלוואה מיועדת ללקוחות פרטיים בלבד המתקינים מערכת על הגג בבית או בחצר.
 • המימון יינתן על סמך הצעה בכתב שתתקבל מהמתקין ותוצג לסניף ע"י הלקוח.
 • אישור ההלוואה, סכום הזכאות, התנאים והבטחונות - בכפוף לשיקול דעת הסניף ובהתאם לקריטריונים.
 • תנאי ההלוואה, לרבות סוגי ושיעורי העמלות, כפופים לתנאי ההסכם שייחתם עם הלקוחות
 • לאומי רשאי לשנות או להפסיק בכל עת וללא הודעה מוקדמת את תנאי ההלוואה האמורים לעיל.
 • פרטים מלאים ומחייבים ניתן לקבל בסניפי לאומי.
 • פרסום זה אינו מהווה הצעה למתן האשראי/ההלוואה.
 • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
 • האמור בפרסום זה אינו מחייב את הבנק להעמיד את אשראי/ההלוואה. 
 • אין ללאומי אחריות על טיב המערכת וההתקנה.