האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 קשרי משקיעים 

 קשרי משקיעים 

דיווחים מיידיים לבורסה - 2017

תאריך הודעה
דצמבר  
27.12.2017 תיקון לשטרי נאמנות לשטרי הון סד 200,201,200 ו-301 בנוגע להחלפת נאמן
24.12.2017 נחתם הסכם ההשקעה של לאומי פרטנרס בביטוח ישיר, כפוף, המשך
21.12.2017 החל להיות בעל ענין - אלטשולר-שחם בע"מ
13.12.2017 S&P הבינלאומית פרסמה דרוג לבנק לאומי ארה"ב(בת) וקבעה דרוג +BBB בתחזית POSITIVE
13.12.2017 מו"מ עם לאומי פרטנרס לעדכון מתווה ההשקעה בבטשר,פרטים,המשך
07.12.2017 בימ"ש הורה למחוק בקשה ליצוגית נגד הבנק בק"ע פגיעה בלקוחות עקב סגירת סניפים ע"י הבנק
נובמבר  -
30.11.2017 שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה - גולדפרב שלמה מיכאל
22.11.2017 הנהלה ונושאי משרה-מצבת ליום 22.11.17
22.11.2017 מינוי דח"צ - סמט צפורה
21.11.2017 דיבידנד בסך 21.51458אג' למניה,קובע: 4.12.17,תשלום 21.12.17
21.11.2017 עדכון מדיניות דיב - יחלק כל רבעון עד 40% מהרווח הנקי אושר דיב' ל-Q3
21.11.2017 דוח רבעון 3 לשנת 2017
14.11.2017 שיחת ועידה ומועד פרסום דוח רבעון 3 לשנת 2017 ביום 21.11.17
14.11.2017 ריבית לש"ה נד 301 לתקופה 10.11.17-9.2.18- הינה 0.52550%
12.11.2017 דוח חברת הבת לאומי קארד ליום 30.9.17
12.11.2017 ליאת שוב מונתה לתפקיד קצינת ציות ראשית ,החל מ-1.1.18
09.11.2017 שינוי במרשם בעלי מניות
07.11.2017 שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-ברודט דוד
07.11.2017 בימ"ש הורה על מחיקת בקשה ליצוגית נגד החברה בק"ע גביית עממלות שאינן מנויות בתעריפון הסטטוטורי
07.11.2017 שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-גולדפרב שלמה מיכאל
07.11.2017 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-פדיון
06.11.2017 ריבית בגין ש"ה נד 201 לתקופה 4.11.17-3.2.18 הינה 0.3735%
01.11.2017 הנהלה ונושאי משרה-מצבת ליום 1.11.17
01.11.2017 חדל לכהן כדירקטור בלתי תלוי- חיים לוי
אוקטובר -
30.10.2017 הנהלה ונושאי משרה-מצבת ליום 30.10.17
30.10.2017 מינוי דירקטור - סאמר חאג' יחיא
26.10.2017 לאומי ארה"ב (בת) הגישה ביום 25.10.17 CALL REPORT,יפורסם באתר FDIC
24.10.2017 S&P מאשררת דירוג הבנק ומעדכנת את התחזית מיציבה לחיובית-תיקון מועד פרסום דוח הדירוג
24.10.2017 מעלות מאשררת דירוג AAA, תחזית הדירוג יציבה-הודעת הבנק
24.10.2017 מעלות מאשררת דירוג AAA, תחזית הדירוג יציבה
24.10.2017 S&P מאשררת דירוג הבנק ומעדכנת את התחזית מיציבה לחיובית
19.10.2017 שינוי במרשם בעלי מניות
17.10.2017 החזקות ב"ע/נ.משרה ליום 28.9.17
03.10.2017 תוצ' אסיפה מ3.10.17-אישור מינוי צפורה סמט כדח"צ
03.10.2017 דיווח על מי שהפך להיות בעל אמצעי שליטה מהותי בבנק
01.10.2017 הנהלה ונושאי משרה-מצבת ליום 1.10.17
01.10.2017 חדל לכהן כדירקטור-סאמר חאג' יחיא
ספטמבר

-

28.09.2017 זימון אסיפה ל-3.10.17-מינוי דירק' ודח"צ, כ.הצבעה - דוח משלים
19.09.2017 שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-לוי חיים
18.09.2017 שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-נרדי יואב
17.09.2017 זאב מורג יסיים תפקידו כקצין ציות ראשי וראש מערך ציות ואכיפה בבנק
11.09.2017 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-פדיון מלא כתבי התחייבות
10.09.2017 הוגש ערעור על החלטה לסילוק על הסף של תביעה שהוגשה בארה"ב נגד הבנק ואחרים -המשך
07.09.2017 ביהמש אישר הסתלקות מבקשה ליצוגית נגד הבנק ואחרים בק"ע חיוב ריבית דריבית בתיקי גבייה שמתנהלים בהוצל"פ
03.09.2017 הנהלה ונושאי משרה-מצבת ליום 1.9.17
אוגוסט -
31.08.2017 סילוק תביעה שהוגשה נגד הבנק ואחרים בארה"ב על הסף-המשך
28.08.2017 זימון אסיפה שנתית ל-3.10.17-מינוי דירק' ודח"צ,כתב הצבעה ועוד
20.08.2017 הנהלה ונושאי משרה-מצבת ליום 17.8.17
20.08.2017 חדל לכהן כדח"צ-צפורה סמט
20.08.2017 חדל לכהן כדירקטור-דוד אבנר
15.08.2017 דיבידנד בסך 11.50383אג' למניה,קובע: 28.8.17,תשלום 11.9.17
15.08.2017 דוח רבעון 2 לשנת 2017
14.08.2017 מידרוג מאשררת דרוג האיתנות הפיננסית, דירוג הפקדונות ודירוג החובות הנחותים, אופק יציב-הודעת חב
14.08.2017 מידרוג מאשררת דרוג האיתנות הפיננסית, דירוג הפקדונות ודירוג החובות הנחותים, אופק יציב
13.08.2017 ריבית לש"ה נד 301 לתקופה 10.8.17-9.11.17- הינה 0.52550%
10.08.2017 MOODY'S אישררה דרוג הבנק A2 לטווח ארוך ודרוג P-1 לטווח קצר,בתחזית STABLE
10.08.2017 דוח חברת הבת לאומי קארד ליום 30.6.17
08.08.2017 שיחת ועידה ומועד פרסום דוח רבעון 2 לשנת 2017 ביום 15.8.17
07.08.2017 ריבית בגין ש"ה נד 201 לתקופה 4.8.17-4.11.17 הינה 0.376%
03.08.2017 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-פדיון
יולי  -
30.07.2017 לאומי ארה"ב(בת) הגישה ב-27.7.17 CALL REPORT,יפורסם באתר FDIC
18.07.2017 תוצ' אסיפת אגח 178 מיום 13.7.17-אשרור כהונת הנאמן
17.07.2017 תוצ' אסיפת אגח 177 מיום 13.7.17-אשרור כהונת נאמן אגח
17.07.2017 עדכון בדבר פדיון מוקדם של שטרי הון נדחים-המשך מ-26.1.17
12.07.2017 תכנית פרישה מרצון במסגרת מהלכי התייעלות
10.07.2017 החזקות ב"ע/נ.משרה ליום 29.6.17 - תיקון דוח
09.07.2017 אסיפת אגח 177 ב-13.7,דיון בדוח הנאמנות השנתי,אישור כהונת הנאמן - תיקון טעות סופר
06.07.2017 זימון אסיפת אגח 178 ל-13.7,דיון בדוח הנאמנות השנתי,אישור כהונת הנאמן,כ.הצבעה
06.07.2017 זימון אסיפת אגח 177 ל-13.7,דיון בדוח הנאמנות השנתי,אישור כהונת הנאמן,כ.הצבעה
06.07.2017 החזקות ב"ע/נ.משרה ליום 29.6.17
יוני -
29.06.2017 דוח נאמן למחזיקי שטרי הון נדחים סדרה 301 לשנת 2016, דיסקונט
29.06.2017 דוח נאמן למחזיקי שטרי הון נדחים סדרה 300 לשנת 2016, דיסקונט
29.06.2017 דוח נאמן למחזיקי שטרי הון נדחים סדרה 201 לשנת 2016, דיסקונט
29.06.2017 דוח נאמן למחזיקי שטרי הון נדחים סדרה 200 לשנת 2016, דיסקונט
26.06.2017 דוח הנאמן למחזיקי אגח סדרה 178 לשנת 2016,רזניק פז נבו
26.06.2017 דוח נאמן למחזיקי אגח סדרה 177 לשנת 2016, רזניק
21.06.2017 Fitch אישרה דרוג הבנק A לטווח ארוך ו-F1 לטווח קצר,יציב
19.06.2017 דירק' הבנק אישר התקשרות בהסכם עם קנדה אקרו בסיטי למכ' הסניף המרכזי בת"א,המשך
15.06.2017 דוח נאמן אגח סדרה 400 לשנת 2016 ,משמרת
15.06.2017 דוח נאמן כ.התחייבות נדחים סדרה יד לשנת 2016,משמרת
15.06.2017 דוח נאמן למחזיקי אגח יב ו-יג לשנת 2016, משמרת
15.06.2017 דוח נאמן אגח סדרה ו' מיום 1.1.16 ועד 20.3.16 ,משמרת
15.06.2017 דוח נאמן למחזיקי אגח יא' לשנת 2016, משמרת
12.06.2017 דוח נאמן מחזיקי כ.התח' נדחים לשנת 2016, פועלים שרותי נאמנות
12.06.2017 דוח נאמן מחזיקי אג"ח סדרה ג' לתקופה: 1.1.16-30.6.16, פועלים שרותי נאמנות
12.06.2017 דוח נאמן מחזיקי אגח סד' 176 לתקופה: 1.1.16-31.7.16, פועלים שירותי נאמנות
07.06.2017 לאומי בסיכום עקרוני למכ' הסניף המרכזי בת"א לישקנ בכ-277מ'ש, כפוף
01.06.2017 הנהלה ונושאי משרה-מצבת ליום 1.6.17
מאי  -
25.05.2017 שינוי ארגוני ומינויים בתחום הטכנולוגיה והמידע
25.05.2017 דיבידנד בסך 8.16752אג' למניה,קובע: 13.6.17, תשלום 22.6.17
25.05.2017 דוח רבעון 1 לשנת 2017
18.05.2017 מועד פרסום דוח רבעון 1 לשנת 2017 ושיחת ועידה ביום 25.5.17
16.05.2017 בקשה ליצוגית נגד הבנק בטענה לגביית עמלות שלא כדין מעסקים קטנים
14.05.2017 בימ"ש אישר הסתלקות מיצוגית נגד החב' בק"ע ניהול מסגרות אשראי בעו"ש
14.05.2017 ריבית ש"ה נד 301 לתקופה 10.5.17-9.8.17-הינה 0.5365%
11.05.2017 דוח חברת הבת לאומי קארד ליום 31.3.17 
10.05.2017 הסכמות עם עובדי לאומי קארד לסיום המחלוקות,במסגרתן ישולם מענק בסך 26 מ'שח
08.05.2017 ריבית לש"ה סד 201 לתקופה 4.5.17-3.8.17 -הינה 0.3885%
07.05.2017 הבנות לפיו לאומי פרטנס ואחרים ישקיעו 480מ'ש בבטשר כנגד 30%,פרטים
07.05.2017 לאומי פרטנרס ואחרים בהבנות להשק' 480 מ'שח בבטשר,חלקה 150מ' שח+אופ'
01.05.2017 הנהלה ונושאי משרה-מצבת ליום 1.5.17
אפריל -
27.04.2017 לאומי ארה"ב (בת) הגישה ב-27.4.17 CALL REPORT,יפורסם באתר FDIC
27.04.2017 שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-מורג זאב
27.04.2017 עובדי לאומי קארד החלו לנקוט בצעדים שעלולים לשבש חלק מהפעילות-המשך
20.04.2017 הארכת תוקף תשקיף מדף מיום 27.5.15 עד ליום 27.5.18
19.04.2017 שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-כהן דן
18.04.2017 שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-דומיניסיני אסתר

18.04.2017

מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הבשלת RSU 2014
16.04.2017 הנהלה ונושאי משרה-מצבת ליום 16.4.17
13.04.2017 אישור מנכ"ל הבורסה לרישום ני"ע מיום 12.4.17-הקצאה פרטית
09.04.2017 שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-רוסק-עמינח רקפת
09.04.2017 שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-ירושלמי דן
09.04.2017 שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-כהן דן
06.04.2017 שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-גידול עקב הנפקת PSU 2017,רשימה
06.04.2017 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הקצאת יחידות "PSU 2017"
06.04.2017 שינויים ומצבת הון-הקצאת PSU 2017
06.04.2017 רשימת בעלי אמצעי שליטה מהותי ליום 31.3.17
06.04.2017 החזקות ב"ע/נ.משרה ליום 30.3.17
03.04.2017 שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-קיטון בני"ע המירים עקב המרתם למניות או פדיונם,רשימה
03.04.2017 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הבשלת יחידות PSU
02.04.2017 הנהלה ונושאי משרה-מצבת ליום 2.4.17
מרץ -
30.03.2017 הנפקה פרטית של 578,969 יח' PSU ליו"ר, מנכ"ל ונ.משרה בבנק
30.03.2017 הנהלה ונושאי משרה-מצבת ליום 30.3.17
30.03.2017 הוחלט על מדיניות דיב' לפיה יחלק הבנק מידי רבעון 20% מהרווח הנקי לרבעון,כפוף 
30.03.2017 דוח תקופתי ושנתי לשנת 2016
27.03.2017 ההסתדרות מסרה הודעה בדבר סכסוך עבודה בלאומי קארד (חב בת)
23.03.2017 שיחת ועידה ומועד פרסום הדוח הכספי ל-31.12.16 ביום 30.3.17
19.03.2017 MOODY'S אישררה דרוג הבנק A2 לטווח ארוך ודרוג P-1 לטווח קצר,בתחזית STABLE
15.03.2017 הודעה מקדימה בדבר כוונה לזמן אסיפה למינוי דירק',הגשת הצעות למועמדים עד 4.4.17
15.03.2017 החלטות דירקטוריון - מינוי יועצת משפטית ומ"מ ראש חטיבת טכנו'
פברואר -
28.02.2017 עמיתים קרנות פנסיה ותיקות חלקה להיות בעל אמצעי שליטה מהותי בבנק
27.02.2017 אישור המפקחת על הבנקים לפרעון מוקדם של שטרי הון נדחים,יבצעו במהלך 6-7/17
23.02.2017 דן ירושלמי הודיע על סיום כהונתו כסמנכל בכיר וראש חטיבת לאומי טכנולוגיות
22.02.2017 צירוף קובץ מלא לתמצית דוח לאומי קארד(בת)ל-31.12.16,דוח מלא יפורסם באתר לאומי קארד
22.02.2017 ניתן פס"ד המאשר הסדר פשרה ביצוגית-המשך
22.02.2017 תמצית דוח לאומי קארד(בת)ליום 31.12.16,דוח מלא יפורסם באתר לאומי קארד
15.02.2017 FITCH העלתה את דרוג ה-VR מ +bbb ל -a ומאשררת דירוג A ל-IDR
13.02.2017 ריבית לש"ה נד 301 לתקופה 10.2.17-9.5.17 הינה 0.54150%
08.02.2017 מינוי דירקטור - אסתר דומיניסיני - דוח משלים
07.02.2017 ריבית לש"ה נד 201 לתקופה 4.2.17-3.5.17 הינה 0.389%
05.02.2017 שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-שריר יצחק
05.02.2017 שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-אידלמן יצחק
05.02.2017 מינוי דח"צ - אידלמן יצחק - תיקון דוח
02.02.2017 הנהלה ונושאי משרה-מצבת ליום 2.2.17
02.02.2017 מינוי דירקטור - שריר יצחק
02.02.2017 מינוי דח"צ - אידלמן יצחק
01.02.2017 הנהלה ונושאי משרה-מצבת ליום 1.2.17
01.02.2017 חדל לכהן כדח"צ-שלו גבריאלה
ינואר -
29.01.2017 לאומי ארה"ב(בת) הגישה ב-27.1.17 CALL REPORT,יפורסם באתר FDIC
26.01.2017 הוחלט על פדיון מוקדם מלא לש"ה לא סחיר בהיקף 400מ'ש ע.נ ביוני-יולי2017,כפוף
26.01.2017 החלטות דירקטוריון הבנק בק"ע מינוי ראש חטיבת שוקי הון,כפוף
25.01.2017 תמכור 2.5מ' מניות בקנון בכ-112.5מ'ש,תחזיק כ-2.3%-פרטים לגבי ב.שליטה ברוכשת
25.01.2017 לאומי תמכור 2.5מ' מניות בקנון(כ4.6%)תמורת כ-112.5מ'ש,תחזיק כ-2.3%
23.01.2017 בקשה ליצוגית נגד הבנק בעניין פעולות המרה של יתרות זכות במט"ח
19.01.2017 בימש אישר הסתלקות בקשה ליצוגית נגד הבנק וחב ביטוח שביטחה
17.01.2017 הנהלה ונושאי משרה-מצבת ליום 17.1.17
17.01.2017 מינוי דירקטור - אסתר דומיניסיני
15.01.2017 סיום ערעור על החלטה לדחות בקשה לייצוגית -המשך
05.01.2017 החזקות ב"ע/נ.משרה ליום 29.12.16
05.01.2017 הנהלה ונושאי משרה-מצבת ליום 5.1.17
05.01.2017 חדל לכהן כדירקטור-נורית סגל
05.01.2017 חדל לכהן כדירקטור-שי שכנא חרמש
01.01.2017 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-פדיון

 


 

 

 

הבהרות:

  • הדיווחים המיידיים של בנק לאומי לישראל בע"מ מפורסמים באתר ההפצה של רשות ניירות הערך: /http://www.magna.isa.gov.il.
  • הצגת הדיווחים המיידיים של בנק לאומי באתר הבנק הינה לצורכי נוחות בלבד.
  • במקרה של אי התאמה בין אתר הבנק לבין אתר ההפצה של רשות ניירות הערך, המפורסם באתר ההפצה של רשות ניירות הערך גובר.