האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 מכון ויצמן 

 מכון ויצמן 

תנאי ההטבות לפותחי חשבון חדש

 • המבצע מיועד לפותחי חשבון חדש החל מה-1.10.2011, שהינם לקוחות פרטיים מעל לגיל 18 שאינם נמנים על מגזר צמיחה (לאומי 18+, לאומי חייל משוחרר, לאומי לאומי סטודנט) אשר לא היו בעלי חשבון בלאומי בתקופה של 6 חודשים לפני פתיחת החשבון הנוכחי
 • הצטרפות למבצע מותנית בחתימה על מסמכים מתאימים בפתיחת חשבון

 

ההטבות תינתנה ללקוחות פותחי חשבון חדש העומדים באחד התנאים המזכים:

 

 

 1. העברת משכורת באינטגרציה** בסכום של ₪7,000 ומעלה נטו ליחיד  או 12,000 ₪ ומעלה נטו לזוג וגם חיוב חודשי מינימאלי של ₪2,000 בכרטיס אשראי של לאומיהמשויך לחשבון*
 2. החזקת פיקדונות (כספיים/ ניירות ערך) בשווי שלא יפחת בכל עת מ-₪250,000 וגם חיוב חודשי מינימאלי של ₪2,000 בכרטיס אשראי של לאומי המשויך לחשבון*
 3. חיוב חודשי מינימאלי של 4,000 ₪ בכרטיס אשראי של לאומי המשויך לחשבון* הנ"ל

זכאות מבצע פתיחת חשבון מותנית בכך שהתנאים המזכים יתקיימו לראשונה בתוך 6 חודשים מיום פתיחת החשבון הנ"ל.

*כרטיס אשראי שאינו חוץ בנקאי
**משכורת המועברת על ידי המעסיק ישירות לחשבון הבנק של הלקוח באמצעות מסלקה בין בנקאית

 

 

 

הלקוח ייהנה מהחזר מלא של עמלות העו"ש כהגדרתן להלן באופן הבא:

 • ב-2 לחודש שלאחר החודש בו התקיימו לראשונה התנאים המזכים, יזוכה החשבון באופן אוטומטי בסך עמלות העו"ש שבגינן חויב בחודש הקודם.
 • היה והלקוח לא עמד בתנאים המזכים בחודש הקודם, לא יבוצע הזיכוי בגין העמלות.
 • עמלות העו"ש משמען העמלות המפורטות בסעיפים 1א, 2 ו 1א, 3 לתעריפון העמלות ליחידים ועסקים קטנים
 • ניתן לראות תחת תעריפי עמלות.

 

הערות כלליות

 • פתיחת החשבון בפועל ו/או צירוף לקוח ל 'מבצע פתיחת חשבון' כפופה לשיקול דעת הבנק
 • הנפקת כרטיס אשראי, סוג הכרטיס והעמדת המסגרת בכרטיס האשראי וסכומה, הלוואות ומסגרות אשראי כפופים לקריטריונים הנהוגים בבנק ולשיקול דעתו
 • פרסום זה אינו מהווה הצעה ו / או התחייבות להעמדת אשראי ו /או קבלת פיקדונות
 • לקוח זכאי למבצע פתיחת חשבון אחד בלבד
 • תוקף המבצע עד 31.12.2019
 • לאומי רשאי להפסיק את המבצע ו / או לשנות את תנאיו בכל עת וללא הודעה מוקדמת
 • הזכאות ל 'מבצע פתיחת חשבון' (לרבות גם זכויות וחובות בקשר עם האשראי) אינה ניתנת להעברה