DCSIMG

 שמור לי תור 

 שמור לי תור 

יתרונות

 

 

  •  במקום להמתין בסניף שומרים תור כבר מהדרך או מכל מקום אחר וחוסכים בזמן

     
  •  ניתן להזמין תור גם כשהסניף סגור (ולממשו עד שלוש שעות מרגע הזימון)

     
  •  ניתן לשמור תור גם בסניפים אחרים שמספקים את שירות שמור לי תור, גם אם חשבונכם מתנהל בסניף אחר