DCSIMG

 צ'אט עם בנקאי 

 צ'אט עם בנקאי 

  • הצ'אט יתבצע עם בנקאי בלאומי 5522*
  • השירות ניתן ללא עלות. הוראות שיבוצעו במסגרת השירות יחויבו בעמלות לפי הקבוע בתעריפון הבנק ובהתאם לתנאי ניהול החשבון
  • השירות אינו מיועד להעברת הוראות לביצוע בניירות ערך ובמטבע חוץ
  • הפעולה מותנית באישור בנקאי
  • לקוחות עסקיים בעלי הרכבי חתימות יוכלו לקבל מידע בלבד בהתאם להרכב החתימות
  • החל מ-22/7 שירות הצ'אט זמין בדפדפנים הבאים: Google Chrome החל מגרסה 38.0.2125.102, Microsoft Internet Explorer החל מגרסה 11, Firefox החל מגרסה 36, Safari החל מגרסה 7, Google Android Browser החל מגרסה 5.0.1, Other Netscape Compatible החל מגרסה 5, Opera החל מגרסה 11.62, Microsoft Internet Explorer Mobile החל מגרסה 11.