האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.
 

 Home 

 Home 

מדיניות פרטיות

בנק לאומי מכבד את פרטיות לקוחותיו והמשתמשים בשירותיו ורואה חשיבות רבה בשמירה עליה.

הבנק עושה מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר על ידך ונוקט באמצעים רבים וחדשניים כדי לשמור על אבטחת המידע ועל פרטיותך.

הצהרת פרטיות זו מפרטת את המידע שהבנק אוסף אודותיך ואת השימושים במידע זה.

במידת הצורך, לגבי מוצרים ושירותים ספציפיים מפורטים יחד עם אותם מוצרים ו/או שירותים פרטים נוספים.

 

 1. כל הנתונים שיימסרו על ידך אגב השימוש באתר ו/או ביישום (אפליקציה) ו/או בשירותים, לרבות פרטי זיהוי אישיים ופרטים נוספים, לרבות בעת העברת ו/או קבלת כספים באמצעות האפליקציה, נמסרים מרצונך ובהסכמתך ומבלי שחלה עליך חובה חוקית למסרם. ידוע לך והנך מסכים שהמידע יוחזק במאגרי המידע של קבוצת לאומי, בארץ ובחו"ל.
   
 2. המידע המתקבל עם ועקב השירותים ו/או השימוש באתר ו/או באפליקציה לרבות בעת ביצוע פעולות וכל מידע אחר הנובע מפעילותך באפליקציה ייאגר במאגרי מידע כאמור.
 3. כמו כן, אם תשתמש באתר ו/או באפליקציה לצורך ביצוע העברה, ידוע לך כי הבנק יהיה רשאי למסור את פרטיך לנעבר אליו תבקש לבצע העברה.
   
 4. ידוע לך והנך מסכים לכך שהבנק יעשה שימוש במידע לצורך מתן השירותים ו/או קבלת החלטות , לרבות באמצעות צד ג'. כמו כן הנך מסכים ומאשר שהבנק ישתמש במידע לצורך יצירת קשר עמך ו/או לצורך שיווק, פרסום או הגברת נאמנות ו/או לצורך ניטור ו/או ניתוח סטטיסטי של המידע לצרכיו ו/או בכדי למנוע הונאות ו/או פעילות בלתי חוקית, והכל בכפוף להוראות כל דין.
   
 5. הבנק רשאי לעבד את המידע שנמסר על ידך ו/או מידע אודות פעילותך, לרבות באמצעות מי מטעמו. תוצרי עיבוד המידע על ידי הבנק עשויים לשמש כדי להציע לך מוצרים או שירותים שונים שעשוי להיות לך עניין בהם, מעת לעת, והכל בכפוף לזכויותיך על פי כל דין.
   
 6. כל המידע שיימסר על ידיך ו/או מידע שיתקבל במסגרת השירותים ו/או בעקבות שימושך באתר ו/או באפליקציה, יישמר בסודיות בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981.
   
 7. הבנק עשוי להשתמש או להפעיל תוכנות הצוברות מידע על פעילותך ומנתחות אותה לצורך התאמה טובה יותר של השירות לצרכיך, ואתה מסכים/ה לכך.

  ידוע לך כי הבנק מבצע שימוש בטכנולוגיות שונות לזיהוי ו/או אפיון שלך ובכלל זה שמירת קבצים המכילים מידע על אופן הגלישה שלך (Cookies), ושימוש בכתובת ה – IP שלך, לרבות באמצעות google analytics http://www.google.com/analytics
   
 8.  ואתה מסכים/ה לשימוש בטכנולוגיה זו ובטכנולוגיות אחרות, כפי שיהיו מעת לעת, למטרות דומות, לרבות שימוש במידע שייאגר באמצעותן לצורך זיהוי ו/או אפיון שלך על-פיהן.
   
 9. ככל שיתאפשר לך לעשות שימוש בקישור לאתרים או שירותים נוספים, אם תבחר לעשות בהם שימוש, יחולו עליך בנוסף גם מדיניות הגנת הפרטיות של אתרים אלה. כך לדוגמא, תוכל למצוא פרטים בנוגע למדיניות Facebook בקישור הבא: https://www.facebook.com/full_data_use_policy
   
 10. כאשר שירות מבוסס מיקום פעיל במכשירך, לאומי עשוי להשתמש במידע הנוגע למיקומך המגיע מאותות GPS, מנקודות גישתwi-fi  הנמצאות בקרבת מקום ומאנטנות סלולריות, וזאת בין אם האפליקציה פעילה או כבויה. באפשרותך להסיר את השירות מבוסס המיקום באמצעות מערכת ההפעלה של מכשירך. לאחר הסרת שירות זה לא נקבל עוד מידע הנוגע למיקומך.
   
 11. כאשר שירות ההתראות פעיל במכשירך נוכל לשלוח אליך התראות שונות הקשורות לאפליקציה למכשירך. באפשרותך להסיר את שירות ההתראות בהגדרות או במערכת ההפעלה במכשירך.
   
 12. מובהר, כי נוסף על הצהרת פרטיות זו, יחולו על השירותים ו/או המוצרים גם ההיבטים המשפטיים וכל תקנון שימוש נוסף - ככל שקיים, וכן כל המסמכים שחתמת בקשר עם חשבון הבנק המתנהל על שמך, ככל שמתנהל. האמור בתנאים אלה בא להוסיף ולא לגרוע מתוקפה של כל הסכמה אחרת בינך לבין לאומי.