האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 EIF 

 EIF 

 • היקף כל הלוואה: עד 8.8 מיליון דולר
 • מטבע ההלוואה: שקלי או דולרי או אירו או פאונד
 • תקופת ההלוואה: בין שנה לעשר שנים
 • ערבות קרן EIF תהיה בשיעור של 50% מההלוואה
 • ההלוואה תועמד למטרות הבאות:
  א. השקעה בנכסים מוחשיים ולא מוחשיים
  ב. הון חוזר
 • ג. רכישת בעלות בעסק*
 • האשראי נתמך על ידי תכנית מסגרת הערבויות של Innovfin SME , בגיבוי פיננסי של האיחוד האירופאי תחת המוצרים הפיננסיים של תכנית "2020 Horizon"

 

* בכפוף לתנאים הקבועים בהסכם עם קרן EIF ולמגבלות הקבועות בהסכם.