DCSIMG

 בי"ס לשוק ההון 

 בי"ס לשוק ההון 

בית ספר לשוק ההון

צעדים ראשונים להיכרות עם עולם שוק ההון

לאומי בשיתוף "תפנית" ביה"ס למנהלים של האוניברסיטה הפתוחה, מזמינים אתכם להכיר את שוק ההון, וללמוד את עקרונות ההשקעה, דרכי המסחר ואת הכלים הנדרשים להבנת העולם הפיננסי מטובי המומחים בתחום ההשקעות.

 

משתתפי הקורס יחשפו לשפה המקצועית בתחום ולמגוון נושאים: מושגי יסוד בשוק ההון, אפיקי השקעה, שווקים בינלאומיים, קרנות נאמנות, תעודות סל, מוצרים מובנים, פסיכולוגיה של משקיעים, חסכון פנסיוני ועוד.

 

**הקורס כולל 5 מפגשים, ללקוחות לאומי בלבד, ללא תשלום וברישום מראש.

 

לתכנית ביה"ס לשוק ההון >>

לתקנון >>