האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.
  • הפעולה היא העברת בקשה לשליפה, לאחר העברת הבקשה יש להמתין לאישור בנקאי.
  • השיקים יישלפו רק לאחר אישור בנקאי.
  • ניתן לבצע את הבקשה עבור שיקים מסוג: שיקים לגבייה, מס"ן,  לביטחון.
  • הגשת הבקשה אפשרית עד שלושה ימים לפני יום פירעון השיקים.
  • הבקשה עוברת לסבב חתימות (במקרה ומוגדרים כאלה בחשבון העסקי באתר).
  • ניתן לבטל בקשות שליפה שטרם אושרו.