DCSIMG
האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 בי"ס לשוק ההון 

 בי"ס לשוק ההון 

תכנית בי"ס לשוק ההון

 

באר שבע | 30.05.18, 07.06.18, 14.06.18, 20.06.18, 28.06.18
חיפה | 22.05.18, 30.05.18, 05.06.18, 13.06.18, 20.06.18
לוד | 17.05.18, 23.05.18, 05.06.18, 11.06.18, 18.06.18
רמת אביב | 13.05.18, 24.05.18, 30.05.18, 06.06.18, 13.06.18
רעננה | 28.05.18, 05.06.18, 11.06.18, 17.06.18, 25.06.18

 

 

מפגש שעה נושאי ההרצאה
1 17:15 – 17:00 דברי פתיחה
18:30 – 17:15 מבוא לשוק ההון – מושגי יסוד
18:45 – 18:30 הפסקה
20:00 – 18:45 מכשירים בשוק ההון
 
2 18:00 – 17:00 אפיקי השקעה
18:30 – 18:00 שווקים בינלאומיים
18:45 – 18:30 הפסקה
20:00 – 18:45 קרנות נאמנות ונכסים אלטרנטיבים
 
3 18:30 – 17:00 מוצרים מובנים
18:45 – 18:30 הפסקה
20:00 – 18:45 התאמת השקעות ופסיכולוגיה של משקיעים
 
4 18:30 – 17:00 תעודות סל
18:45 – 18:30 הפסקה
20:00 – 18:45 לאומי טרייד- הדרכה + תרגול כיתת מחשב
 
5 18:00 – 17:00 חסכון פנסיוני
18:15 – 18:00 הפסקה
18:15-19:00 הרצאת אורח
19:00-19:30 סיכום וחלוקת תעודות