האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 בי"ס לשוק ההון 

 בי"ס לשוק ההון 

מאי 2018


הקדמה

 

בית ספר לשוק ההון של לאומי, מציע ללקוחות מסוג "פרימיום" של לאומי - קורס בנושא שוק ההון.

 

הקורס כולל מפגשים שמתמקדים במתן כלים בעולמות שוק ההון עם מיטב המומחים המובילים בתחומם.
ההשתתפות בקורס הינה ללא תשלום. הקורס ייערך בחמישה אזורים ברחבי הארץ.
הקורס הוא בשיתוף "תפנית"- בית הספר למנהלים של האוניברסיטה הפתוחה.


מתכונת  הקורס

  • חמישה מפגשים בני 4  שעות אקדמאיות כל מפגש.
  • הלימודים יתקיימו בין השעות 17:00-20:00 בערב. 
  • פתיחת הקורס במרכזי הלימוד מותנית במינימום של 50 משתתפים באותו מרכז לימוד.
  • במידה ומספר הנוכחים במפגש יהיה פחות מ- 30[מס' מינימלי של נוכחים למפגש] יוצע למשתתפים לעבור למרכז לימוד אחר להשלמת הקורס, מרכז אשר ייקבע עפ"י שיקול דעתו של לאומי. משתתף שיסרב לעבור למרכז הלימוד שיקבע לאומי לא יהיה רשאי להמשיך את השתתפותו בקורס.
  • מספר המשתתפים המירבי בכל מרכז לימוד יעמוד על 100 משתתפים.

 

זכאות להשתתפות בקורס

  • בית הספר לשוק ההון של לאומי מיועד ללקוחות מסוג "פרימיום" של לאומי. לקוחות שאינם שייכים למגזר "פרימיום" יוכלו להשתתף בקורס על בסיס מקום פנוי .
  • ההרשמה לקורס הינה על בסיס מקום פנוי.
  • בהרשמה לקורס, מסכים המשתתף לקבל הודעות דואר אלקטרוני או הודעות SMS הנוגעות לסדרי הרישום לקורס, לוחות זמנים וכיוצא בזה.

 

זכאות לתעודה בדבר סיום קורס

  • נוכחות לכל הפחות בארבעה מפגשים.
  • לא תינתן תעודה למי שייעדר ממפגש הסיום.


לאומי רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להפסיק באופן מידי ומבלי לנמק וללא הודעה מוקדמת את השתתפותו של משתתף בקורס אשר פעל בדרך הנוגדת את ערכי לאומי ו/או שנטען כלפיו שפגע ו/או נקט באלימות בין פיזית ובין מילולית במי מהמשתתפים/נוכחים/מרצים בקורס. למשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי לאומי בעניין זה.

 

לאומי יהיה רשאי להגביל, לצמצם או להרחיב את מספר המשתתפים בקורס, לבטל ו/או להשעות, באופן זמני או קבוע, את פעילותו של מי מהמשתתפים, וזאת לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי. אישור סופי לזכאות להשתתף בקורס כפוף לאישורו של לאומי, ולשיקול דעתו הבלעדי.

 

לאומי רשאי לשנות את התנאים בכל הנוגע לקורס בכל עת וללא הודעה מוקדמת, לרבות ביטול מוחלט של הקורס, שינוי המועדים, מרכזי הלימוד, תכני ההרצאות וכיוצא בזה.