DCSIMG

 העברות בלאומי לעסקים 

 העברות בלאומי לעסקים 

  • השימוש בשירות מותנה בקיום הרשאה להעברות לצד ג'.
  • ניתן לבצע העברות למספר מוטבים בו זמנית.
  • כל ההטבות הינן ביחס לגובה העמלה לביצוע אותה פעולה בסניף.
  • אין כפל מבצעים ו/או הנחות.