DCSIMG

 שירותים דיגיטליים 

 שירותים דיגיטליים 

לאומי PAY

שלם את חשבונותיך באמצעות האתר ותיהנה ממספר יתרונות:
 

 • חסכון כספי: התשלום באינטרנט מאפשר לדחות במספר ימים את תשלומי המע"מ ומס הכנסה (בכפוף להנחיית רשות המיסים)
 • נוחות וחסכון בזמן: אין צורך לצאת מהבית. התשלום באינטרנט הוא פשוט ומהיר
 • זמינות מלאה: ניתן לשלם מכל מחשב ובכל זמן
 • ביטחון: גלישה בטוחה באחריות. אין צורך להזין מספר כרטיס אשראי או למסור את פרטי החשבון
 • מעקב ובקרה: שמירת מידע על התשלומים שבוצעו בעבר באמצעות האתר

 

* על פי הוראות בנק ישראל ומשרד האוצר, החל מיום 7.5.14 - תשלומים למוסדות המדינה בסכום העולה על 1 מליון ₪, יבוצעו באמצעות מערכת זה"ב (RTGS‏). התשלום יהיה מיידי ובלתי ניתן לביטול. כדי לבצע את התשלום באינטרנט, אנא ודא כי בחשבונך יתרה מתאימה.
 

למי ניתן לשלם?
 

איך זה עובד?

 • היכנס לחשבונך
 • בתפריט העליון בחר בחוצץ "עובר ושב"
 • בתפריט הצדדי, תחת "העברות ותשלומים", לחץ על "תשלומים - לאומי Pay"
   

לביצוע תשלום

 

 
 


 

 

הבהרות

 • כפוף לתנאי השירות
 • העברת כספים מהחשבון לרשויות מותנית בקיום יתרה מספקת בחשבון והינה בכפוף לכל מגבלה חוקית אחרת, לרבות צווי עיקול וכיו"ב.
 • תשלומי מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי מוגבלים לתקרה של 10 מיליון ש"ח (במקרים מיוחדים ניתן לפנות לבנק בבקשה לאישור תשלומים בסכומים גבוהים יותר). 
 • שאר תשלומים לרשויות ממשלתיות מוגבלים לתקרה של 1 מיליון ש"ח.
 • תשלומים לרשויות מקומיות מוגבלים לתקרה של 10,000 ש"ח. 

 

הנחיות והבהרות נוספות
 

מוקד התמיכה לשירותך 
 

למד עוד על דחיית תשלום מע"מ באתר משרד האוצר