האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 קשרי משקיעים 

 קשרי משקיעים 

דיווחים מיידיים לבורסה - 2018

דצמבר 2018

 

 

 

נובמבר 2018

 

 

תאריך הודעה
27.11.2018 הסכמות להסכם קיבוצי חדש בלאומי קארד
26.11.2018 עדכון סכום הדיב' ל 25.08173אג' למניה,קובע: 27.11.18, תשלום 10.12.18
22.11.2018 מניות רדומות-שינוי במספר המניות
21.11.2018 פרסום דוח דירוג לחב' הבת לאומי קארד
21.11.2018 דרוג לאומי קארד נובמבר 2018
21.11.2018 מניות רדומות-שינוי במספר המניות
21.11.2018 דיווח מיידי בנוגע להתקשרות בהסכם למכירת 10% ממניות שב"א
20.11.2018 מתאר הנפקה של 7,793,155 (כ0.511%) מניות לעובדים
20.11.2018 מניות רדומות-שינוי במספר המניות
19.11.2018 מניות רדומות-שינוי במספר המניות
18.11.2018 מניות רדומות-שינוי במספר המניות
15.11.2018 מניות רדומות-שינוי במספר המניות
14.11.2018 מניות רדומות-שינוי במספר המניות
13.11.2018 הנהלה ונושאי משרה-מצבת ליום 13.11.18
13.11.2018 מינוי דח"צ - גבאי יורם
13.11.2018 מניות רדומות-שינוי במספר המניות
13.11.2018 מצגת דוחות כספיים רבעון 3 לשנת 2018
13.11.2018 ריבית לסדרה ש"ה נד 301 לתקופה 10.11.18-9.2.19 הינה 0.56750
13.11.2018 ערעור לפס"ד לדחיית בקשה לייצוגית נגד הבנק ובנקים נוספים בק"ע גביית עמלת פעולה
13.11.2018 דיבידנד בסך 25.04155אג' למניה,קובע: 27.11.18, תשלום 10.12.18
12.11.2018 מניות רדומות-שינוי במספר המניות
12.11.2018 דוח חברת הבת לאומי קארד ליום 30.9.18
11.11.2018 מניות רדומות-שינוי במספר המניות
08.11.2018 מניות רדומות-שינוי במספר המניות הרדומות
08.11.2018 דוח מיידי על דירוג תעודות התחייבות / דירוג תאגיד או הפסקת דירוג
08.11.2018 דוח מיידי על דירוג תעודות התחייבות / דירוג תאגיד או הפסקת דירוג
07.11.2018 מניות רדומות-שינוי במספר המניות
06.11.2018 דוח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
06.11.2018 מועד פרסום דוחות לרבעון 3 לשנת 2018 ושיחת ועידה ביום 13.11.18
05.11.2018 דוח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
05.11.2018 דוח מיידי על תשלום ריבית
04.11.2018 דוח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
01.11.2018 מניות רדומות-שינוי במספר המניות הרדומות


 

אוקטובר 2018

 

תאריך הודעה
31.10.2018 מניות רדומות-שינוי במספר המניות הרדומות
31.10.2018 הנהלה ונושאי משרה-מצבת ליום 31.10.18
29.10.2018 חדל לכהן כדירקטור-ידידיה צבי שטרן
29.10.2018 מניות רדומות-שינוי במספר המניות
29.10.2018 המועד להשלמת העסקה למכירת לאומי קארד הוארך ב-3 חודשים נוספים
28.10.2018 מניות רדומות-שינוי במספר המניות
28.10.2018 לאומי ארה"ב(בת) הגישה ביום 26.10.18 דוח על מצב כספי והכנסות,יפורסם באתר FDIC
25.10.2018 מניות רדומות-שינוי במספר המניות
24.10.2018 מניות רדומות-שינוי במספר המניות
24.10.2018 S&P מעלות פרסמה דוח דרוג -AA להנפקת אגח לאומי קארד בהיקף 1.2מיליארד שח,באופק STABLE
24.10.2018 הנפקת אג"ח ע"י חב' הבת לאומי קארד,פרטים
23.10.2018 מניות רדומות-שינוי במספר המניות
22.10.2018 דוח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
21.10.2018 דוח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
18.10.2018 דוח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
17.10.2018 דוח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
16.10.2018 דוח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
15.10.2018 מניות רדומות-שינוי במספר המניות
15.10.2018 הנהלה ונושאי משרה-מצבת ליום 15.10.18
15.10.2018 מינוי דח"צ - גוטליב תמר
14.10.2018 מעלות קבעה דירוג -AA לחברת לאומי קארד ולאגח בסך 500מ'שח שבכוונתה להנפיק
14.10.2018 מניות רדומות-שינוי במספר המניות
14.10.2018 נתחם הסכם הנפקה ותפעול להנפקת כרטיסי חיוב בין הבנק לחב לאומי קראד
11.10.2018 מניות רדומות-שינוי במספר המניות
10.10.2018 דוח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
10.10.2018 דוח מיידי על מצבת נושאי משרה בכירה
10.10.2018 דוח מיידי על נושא משרה בכירה שחדל לכהן בתפקידו
09.10.2018 דוח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
08.10.2018 דוח מיידי על מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה
08.10.2018 דוח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
04.10.2018 תוצאות אסיפה - מינוי דח"צ
04.10.2018 מניות רדומות-שינוי במספר המניות
03.10.2018 מניות רדומות-שינוי במספר המניות
02.10.2018 מניות רדומות-שינוי במספר המניותספטמבר 2018

 

 

תאריך הודעה
27.09.2018 היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
26.09.2018 מניות רדומות-שינוי במספר המניות
25.09.2018 מניות רדומות-שינוי במספר המניות הרדומות
21.09.2018 בהמ"ש דחה ייצוגית נגד הבנק ובנקים אחרים בק"ע גבית עמלות פעולה
20.09.2018 מניות רדומות-שינוי במספר המניות הרדומות
20.09.2018 מניות רדומות -שינוי במספר המניות הרדומות- תיקון דוח
17.09.2018 דוח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
17.09.2018 לאומי קארד בע"מ - הגשת טיוטת תשקיף פרסם בנק לאומי
16.09.2018 דוח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
13.09.2018 הדירקטוריון אישר לוידאה להתחיל לפעול ב-10/2018 כחברת ניהול השקעות דיגיטלית
13.09.2018 היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
12.09.2018 שינוי במספר המניות הרדומות
06.09.2018 דוח מיידי על מי שנעשה בעל עניין בתאגיד
06.09.2018 דוח מיידי על היווצרות מניות רדומות
05.09.2018 דיווח על היווצרות מניות רדומות
05.09.2018 דיווח על מי שחדל להיות בעל עניין
05.09.2018 השלמת העסקה למכירת חבילת מניות
05.09.2018 בחירת זוכה בהליך למכירת מניות
04.09.2018 מניות רדומות - שינוי במספר המניות
03.09.2018 היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
02.09.2018 היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
אוגוסט 2018

 

 

תאריך הודעה
30.08.2018 מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
30.08.2018 דוח מיידי על שינויים בהחזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה
29.08.2018 דוח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
28.08.2018 דוח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
28.08.2018 דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית
27.08.2018 דוח מיידי על חלוקת דיבידנד במזומן לניירות ערך - עדכון סכום הדיבידנד למניה
27.08.2018 השלמת העסקה למכירת מניות הבורסה
27.08.2018 דוח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
26.08.2018 דוח מיידי על היווצרות מניות רדומות
26.08.2018 דוח מיידי על מצבת נושאי משרה בכירה
26.08.2018 דוח מיידי על נושא משרה בכירה שחדל לכהן בתפקידו - גב' תמר גוטליב
23.08.2018 היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד
22.08.2018 דוח מיידי על מי שחדל להיות בעל עניין בתאגיד
22.08.2018 היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
21.08.2018 היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד
20.08.2018 הצעת הבורסה לרכישת החזקות הבנק בבורסה
20.08.2018 היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד
19.08.2018 היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
16.08.2018 השקעה בביטוח ישיר
16.08.2018 היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
16.08.2018 דירוג תעודות התחייבות / דירוג תאגיד או הפסקת דירוג
16.08.2018 היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד
14.08.2018 חלוקת דיבידנד במזומן לניירות ערך
13.08.2018 ריבית בגין ש"ה נד 301
13.08.2018 הסכם הנפקה ותפעול כרטיסי חיוב

 

 

יולי 2018

 

 

תאריך הודעה
  דוח חברת הבת לאומי קארד ליום 30.6.18
08.08.2018 דווח מידי על שיחת ועידה
07.08.2018 דוח מיידי על תשלום ריבית
02.08.2018 השקעה של לאומי פרטנרס בביטוח ישיר
01.08.2018 דיווח מיידי בדבר מכירת לאומי קארד – הודעת המפקחת על הבנקים
01.08.2018 דוח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
30.07.2018 היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
28.07.2018 מכירת לאומי קארד
26.07.2018 היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
25.07.2018 דיווח בדבר היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
25.07.2018 דיווח בדבר הסכם למכירת החזקות באבגול תעשיות דיווח בדבר הסכם למכירת החזקות באבגול תעשיות
24.07.2018 היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
24.07.2018 לאומי קארד הגישה לרשות טיוטה שניה של תשקיף הנפקה ראשונה לציבור,הצעת מכר ותשקיף מדף
24.07.2018 בקשה לייצוגית נגד לאומי קארד ו-2 חב' כ.אשראי נוס' בעיניין עסקאות במסמך חסר בתחום השיווק הישיר
23.07.2018 דוח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
19.07.2018 דוח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
18.07.2018 דוח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
17.07.2018 דיווח מיידי - סכסוך עבודה לאומי קארד
17.07.2018 דוח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
16.07.2018 היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
15.07.2018 דוח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
12.07.2018 דוח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
11.07.2018 היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
09.07.2018 מניות רדומות-שינוי במספר המניות
08.07.2018 היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
08.07.2018 מצבת הון, הענקת זכויות לרכישת מניות ומרשמי ניירות הערך של התאגיד והשינויים בה
05.07.2018 דוח מתקן לדוח הצעת מדף (סדרה 401 וסדרה 402)
05.07.2018 דירוג תעודות התחייבות / דירוג תאגיד או הפסקת דירוג - מעלות S&P
05.07.2018 דירוג תעודות התחייבות / דירוג תאגיד או הפסקת דירוג - Moody's
05.07.2018 מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה
05.07.2018

דוח מתקן לדוח משובש שנשלח בתאריך 05/07/2018

קובץ מונגש 1 קובץ מונגש 1

קובץ מונגש 2 קובץ מונגש 2

קובץ מונגש 3 קובץ מונגש 3

05.07.2018

היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן

04.07.2018 מניות רדומות-שינוי במספר המניות
03.07.2018 מניות רדומות-שינוי במספר המניות
02.07.2018 מניות רדומות-שינוי במספר המניות
01.07.2018 היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן

 

יוני 2018

 

תאריך הודעה
28.06.2018 היווצרות מניות רדומות בהון המונפק של התאגיד
28.06.2018 אישור הסדרי פשרה
27.06.2018 דוח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
27.06.2018 דוח הנאמן לשנת 2017- 201,200
27.06.2018 דוח הנאמן לשנת 2017- 300,301
27.06.2018 דוח הנאמן לשנת 2017- 201,200
27.06.2018 דוח הנאמן לשנת 2017- יד
27.06.2018 דוח הנאמן לשנת 2017- יב, יג
27.06.2018 דוח הנאמן לשנת 2017- 300,301
27.06.2018 דוח הנאמן לשנת 2017- 400
26.06.2018 דוח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
25.06.2018 דוח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
24.06.2018 דוח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
21.06.2018 דיווח מיידי בדבר הודעת המציע על תוצאות ההצעה שבתשקיף
21.06.2018 מצבת הון, הענקת זכויות לרכישת מניות ומרשמי ניירות הערך של התאגיד והשינויים בה
21.06.2018 דוח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן שבנק לאומי פרסם היום
21.06.2018 מועמד חדש לתפקיד דח"צ
21.06.2018 דוח מיידי על דירוג תעודות התחייבות / דירוג תאגיד או הפסקת דירוג
19.06.2018 דוח מיידי על דירוג תעודות התחייבות / דירוג תאגיד או הפסקת דירוג
19.06.2018

דוח הצעת מדף על פי תשקיף מדף מיום 25.5.18

קובץ מונגש 1 קובץ מונגש 1

קובץ מונגש 2 קובץ מונגש 2

19.06.2018 דוח מיידי על דירוג תעודות התחייבות / דירוג תאגיד או הפסקת דירוג
19.06.2018 דוח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
19.06.2018 תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים
17.06.2018 היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
14.06.2018 היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
14.06.2018 הנפקה אפשרית של אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים
14.06.2018 מכירת בנק לאומי רומניה
14.06.2018 הצעת הבורסה למכירת החזקות הבנק
13.06.2018 שינויים בהחזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה
13.06.2018 היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
13.06.2018 הנפקה אפשרית של אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים
12.06.2018 היווצרות מניות רדומות
11.06.2018 דרישה לתשלום עיצום כספי
11.06.2018 היווצרות מניות רדומות
10.06.2018 דוח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
10.06.2018 דוח מיידי בעניין הסרת מועמד מטעם קבוצת אלטשולר שחם לתפקיד דח"צ בבנק
10.06.2018 דוח מיידי בעניין ערעור על החלטה בתביעה ייצוגית
07.06.2018 דוח מתקן לדוח מיידי מיום 24/05/2018 בנושא מצגת דוחות כספיים רבעון
07.06.2018 דוחות הנאמן לשנת 2017- סדרה ח', סדרה 177 וסדרה 178
07.06.2018 דוח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
06.06.2016 היווצרות מניות רדומות
05.06.2016 היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן שפרסם הבנק
04.062018 רכישת מניות
04.062018 דוח מיידי על שינויים בהחזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה
04.062018 חלוקת דיבידנד במזומן לניירות ערך
03.06.2018 רכישת מניות

 

מאי 2018

 

 

אפריל 2018

 

 


מרץ 2018

 

תאריך הודעה
29.03.2018

דיר' אגוד אישר את הצעת לאומי להארכת מועד הצעת ההפרדות בהסכם שירותי מחשוב ותפעול,כפוף לאישורים

29.03.2018 לאומי קארד בע"מ - הגשת טיוטת תשקיף
26.03.2018 הודעה מקדימה בדבר כוונה לזמן אסיפה כללית שנתית שעל סדר יומה מספר נושאים
וביניהם, בין היתר, מינוי דירקטורים
26.03.2018 דוח מתקן לדוח משובש שנשלח בתאריך 26/03/2018 שמספר אסמכתא שלו: 2018-01-029383
26.03.2018 הודעה מקדימה - אסיפה שנתית
22.03.2018 דוח מיידי על שינויים בהחזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה- כהן דן
22.03.2018 הוגש ערעור על פס"ד בבקשה ליצוגית נגד הבנק ונוספים בק"ע המרת מט"ח
18.03.2018 דוח מיידי על שינויים בהחזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה- ערן-זיק הילה
18.03.2018 דוח מיידי על שינויים בהחזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה- יסעור תמר
18.03.2018 בהמ"ש דחה את הערעור על דחית בקשה ליצוגית בק"ע גביית ריבית בהלואת דיור ובכך הגיעה התובענה לסיומה
15.03.2018 שינוי החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה- כהן דן
11.03.2018 שינוי החזקות בעלי עניין ונושאי משרה- גולדפרב שלמה מיכאל
07.03.2018 דיבידנד בסך 22.40839 אג' למניה, קובע:19.3.18,תשלום 28.3.18-עדכון סכום הדיבידנד למניה
06.03.2018 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הבשלת PSU למניות
06.03.2018 דיבידנד בסך 22.41571 אג' למניה, קובע:19.3.18,תשלום 28.3.18
06.03.2018 אישור תוכנית לרכישה עצמית של מניות בהיקף של עד 700מ'שח
06.03.2018 מניות רדומות-שינוי במספר המניות
06.03.2018 שינויים בהחזקות בעלי עניין ונושאי משרה
04.03.2018 נדחתה בקשה לאישור תובענה ייצוגית נ' הבנק ובנקים נוספים בעניין עמלות המרת מט"חפברואר 2018

 

 


ינואר 2018

 

 

 

ארכיון דיווחים 2017  >>

 


 

הבהרות:

  • הדיווחים המיידיים של בנק לאומי לישראל בע"מ מפורסמים באתר ההפצה של רשות ניירות הערך: /http://www.magna.isa.gov.il.
  • הצגת הדיווחים המיידיים של בנק לאומי באתר הבנק הינה לצורכי נוחות בלבד.
  • במקרה של אי התאמה בין אתר הבנק לבין אתר ההפצה של רשות ניירות הערך, המפורסם באתר ההפצה של רשות ניירות הערך גובר.