DCSIMG
האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 הודעות לתקשורת 

 הודעות לתקשורת 

בנק לאומי חתם על הסכם עקרונות למכירת שלוחת לאומי רומניה

המהלך הינו המשך לאסטרטגיית הבנק למיקוד בפעילות הליבה, תוך ריכוז הפעילות הבינלאומית במרכזים הפיננסיים הגדולים בארה"ב ובאנגליה

03.01.2018

 

בנק לאומי דיווח היום כי חתם על הסכם עקרונות עם קרן ההשקעות הבריטית Argo Capital Management, למכירת מלוא אחזקותיו של הבנק בבנק לאומי רומניה.

ההסכם למכירת האחזקות בלאומי רומניה מהווה חלק מאסטרטגיית הבנק לריכוז הפעילות הבינלאומית במרכזיים הפיננסיים הגלובאליים העיקריים,  באמצעות שלוחות 'לאומי ארה"ב' ו'לאומי בריטניה'.

כחלק מההסכם, הצדדים יפעלו יחד כדי לתת מענה לצרכים הבנקאיים של לקוחות לאומי ברומניה.

ההסכם כפוף, בין היתר, לקבלת האישורים הרגולטוריים הרלוונטיים בישראל וברומניה.