האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 חשבון עסקי 

 חשבון עסקי 

מענק השתתפות בדמי החבר בלשכה לשנת 2018
 

* מענק ההשתתפות בדמי החבר הינו בכפוף להמצאת טופס חתום ע"י לשכת יועצי המס ובו ציון סכום ההשתתפות. המענק ישולם בזיכוי לחשבון הלקוח בתשלומים חודשיים שייוום של 1/12 מסכום המענק. בכפוף לחיוב חודשי של 4,000 ש"ח לפחות, בכרטיסי האשראי שהונפקו ע"י לאומי בחשבון ולחתימה על טפסים מתאימים. הזיכוי של התשלום החודשי יינתן בכל חודש עוקב לחודש בו התקיים החיוב החודשי המפורט לעיל. פרטים מלאים ומחייבים בסניפי לאומי. אין כפל מענקים ולפיכך המענק לא יינתן לחבר הלשכה, אשר קיבל מענק דומה מהבנק בגין דמי חבר אחרים.
 

 

הלוואה עד 200,000 ש"ח בהחזר של עד 48 תשלומים חודשיים בסיווג ל-2 אוכלוסיות:
 

הלוואה בריבית P+0.95% 

* ההלוואה מיועדת לבעלי מחזור הכנסות שנתי של עד 360,000 ש"ח, או לקוח חדש שיעביר לפחות מחצית מהמחזור ללאומי
 

או
 

הלוואה בריבית P+0.65%

* ההלוואה מיועדת לבעלי מחזור הכנסות שנתי של מעל 360,000 ש"ח, או לקוח חדש שיפתח חשבון עסקי חדש בלאומי ויעביר לפחות מחצית מהמחזור ללאומי ו/או עושר פיננסי של 1 מיליון ש"ח ויותר - שיופקד לחצי שנה ומעלה

 

*אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

  

 

יותר הטבות בניהול החשבון העסקי

 

הטבות לעסק קטן:
 

שם העמלה שיעור הטבה ללקוח עסקי בעל מחזור שנתי של עד 360,000 ש"ח* שיעור הטבה ללקוח עסקי בעל מחזור שנתי של מעל 360,000 ש"ח**
הקצאת אשראי 48% 48%
טיפול בשיק דחוי 48% 65%
טיפול באשראי ובטחונות 48% 65%
ערבות בנקאית 48% 65%
פנקסי שיקים מסחריים (רגילים) 10 ראשונים חינם 10 ראשונים חינם

 

* אוכלוסיה 1 - לקוח עסקי בעל מחזור שנתי של עד 360,000 ש"ח או לקוח חדש שיעביר לפחות מחצית מהמחזור ללאומי.
**אוכלוסיה 2 - לקוח בעל מחזור הכנסות שנתי של מעל 360,000 ₪, או לקוח חדש שיפתח חשבון עסקי חדש בלאומי ויעביר לפחות מחצית מהמחזור ללאומי ו/או עושר פיננסי של 1 מיליון ש"ח ויותר - שיופקד לחצי שנה ומעלה.

 

 

הטבות לעסק גדול:

 

שם העמלה שיעור הטבה ללקוח עסקי בעל מחזור שנתי של עד 360,000 ש"ח* שיעור הטבה ללקוח עסקי בעל מחזור שנתי של מעל 360,000 ש"ח**
הקצאת אשראי 48% 48%
הפקדת שיק דחוי 48% 65%
העברה/הפקדה לח"ן לקוח אחר בבנק 49% 65%
העברה/הפקדה לח"ן בבנק אחר 49% 65%
העברות ברשימה לרבות משכורת 49% 65%
טיפול באשראי וערבויות 48% 65%

 

* אוכלוסיה 1 - לקוח עסקי בעל מחזור שנתי של עד 360,000 ש"ח או לקוח חדש שיעביר לפחות מחצית מהמחזור ללאומי.
** אוכלוסיה 2 - לקוח בעל מחזור הכנסות שנתי של מעל 360,000 ₪, או לקוח חדש שיפתח חשבון עסקי חדש בלאומי ויעביר לפחות מחצית מהמחזור ללאומי ו/או עושר פיננסי של 1 מיליון ש"ח ויותר - שיופקד לחצי שנה ומעלה

 

        

 יותר הטבות בניירות ערך:

 

שווי תיק הלקוח העמלה לבעלי תיק בשווי 50,000-249,999 ש"ח העמלה לבעלי תיק בשווי 250,000-499,999 ש"ח העמלה לבעלי תיק בשווי 500,000 ש"ח ומעלה
קניה/מכירה/פדיון של ני"ע הנסחרים בבורסה בת"א 0.2% 0.18% 0.16%
קניה/מכירה/פדיון של ני"ע בחוץ לארץ 0.28% 0.23% 0.18%
דמי ניהול פיקדון ני"ע הנסחרים בארץ- רבעוני 0.045% 0.03% 0.015%


 

 

 הבהרות >>