האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 חשבון פרטי 

 חשבון פרטי 

תנאי ההטבות לניהול חשבון

כללי:

 •  הזכאות לקבלת ההטבות המופיעות בהצעה זו הינה עד ליום 31.12.2019
 • הבנק רשאי להפסיק או לשנות את התנאים בכל עת, ללא הודעה מוקדמת 
 • ההטבות המפורטות בעלון זה הינן לשנה מיום פתיחת החשבון מהיום בו דרש הלקוח את מימושה של כל אחת מההטבות 
 • על מנת לממש את הזכאות להטבות שבהצעה זו, על המבקש להזדהות כיועץ מס חבר לשכת יועצי המס בכל פניה לבנק, ולדרוש מימוש ההטבות המפורטות 
 • בעת קבלת כל שירות לגביו ניתנת הטבה האחריות למסירה ופרסום ההודעות בדבר הצעת ההטבות לכל אחד מהעובדים מוטלת על הלשכה  
 • כל ההטבות כפופות לעמלת מינימום ולתנאים המפורטים בסניפי לאומי 
 • אין כפל הטבות. במקרה של זכאות להטבות נוספות כלשהן, לרבות כתוצאה מהשתייכות לקבוצות אוכלוסיה/הטבות אישיות/הטבות הנובעות מהסדרים אחרים (כגון הסדרים החלים על שותפים בחשבון), על הלקוחות לבחור את ההסדר/הטבות שיחולו בחשבון ולהודיע על כך לבנק.
  כל ההטבות כפופות לעמלת מינימום ולתנאים המפורטים בסניפי לאומי

 

עובר ושב:

 •  ההטבה תינתן על פנקסי שיקים רגילים.

 

אשראים: 

 • ההלוואות תינתנה בכפוף לשיקול דעת הבנק ולכושר ההחזר של הלווה.
 • אופן ההחזר: קרן + ריבית מידי חודש, הוראת קבע מחשבון הלווה.
 • על מנת לקבל את ההלוואה, על הלווה להציג תעודת חבר לשכת יועצי המס ותעודת זהות, כולל ספח, 3 תלושי משכורת אחרונים ו-3 דפי חשבון בנק.
 • אישור כל אחת מההלוואות, סכומן, התנאים והביטחונות, הינם בכפוף לשיקול דעת סניף הבנק ובכפוף לכושר ההחזר של הלווה.
 • ריבית הפריים השנתית - כמפורט בסניפי לאומי.
 • פרסום זה אינו מהווה הצעה ו/או התחייבות להעמדת אשראי.
 • אי עמידה בפרעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
   

כרטיסי אשראי:

 • הנפקת כרטיס אשראי, סוג הכרטיס והעמדת המסגרת בכרטיס האשראי וסכומה, כפופים לקריטריונים הנהוגים בבנק ולשיקול דעתו
 • לאומי/לאומי רשאים לשנות או לבטל את המבצעים בכל עת
 • פטור מעמלת דמי כרטיס לשנה מיום שיוך הכרטיס למועדון יועצי המס או עד למועד בו לא יהיו זכאים להיות משויכים למועדון ע“פ קביעת הבנק לפי המוקדם מבין השניים 
 • השיוך למועדון יתבצע בכרטיס ויזה או מסטרקארד פלטינום  שאינו מולטי וע“פ סוגי הכרטיס כפי שנקבעו למועדון יועצי המס.

 


השקעות:

 • ההטבות בקניה/מכירה/פדיון ני“ע בבורסה בת“א אינן תקפות לקרנות נאמנות, אופציות מעו“ף וחוזים עתידיים במעו“ף 
 • ההטבות בקניה/מכירה/פדיון של ני“ע בחוץ לארץ אינן תקפות לאופציות בני“ע זרים 
 • ההטבות תינתנה על פעילות בפיקדונות ניירות ערך בסניפי לאומי ואינן תקפות לפעילות במסגרת לאומי טרייד
 • פרסום זה אינו מהווה הצעה לקבלת פיקדונות ו/או ייעוץ ו/או התחייבות למתן ייעוץ פנסיוני
 • לאומי רשאי לשנות את התנאים בכל עת 
 • ייעוץ בהשקעות ויעוץ פנסיוני יינתנו ללקוחות בעלי מאפיינים מתאימים, לפי הקריטריונים המקובלים בבנק, ובכפוף לחתימה על הסכם על פי דין. פרטים מלאים בסניף או באתר לאומי.
   

מטבע חוץ:

 • שער חליפין הינו שער הקניה והמכירה של מטבע חוץ כפי שמפורסם באתר הבנק
 • כל ההטבות במטבע חוץ כפופות לעמלת מינימום ולקריטריונים הנהוגים בבנק.