DCSIMG

 כלכלת המשפחה 

 כלכלת המשפחה 

כלכלת המשפחה בעולם דיגיטלי

רוצים לדעת איך לנהל את התקציב המשפחתי?

שמחים להזמינכם לסדנה ייחודית ב-3 מפגשים שתוביל לשינוי בשיטת ניהול התקציב ולהתפתחות אישית ומשפחתית. 
הסדנה ללקוחות לאומי בלבד, ללא עלות וברישום מראש.

 

לפרטים נוספים ותאריכי הסדנה >>