האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 לאומי ולשכת יועצי המס 

 לאומי ולשכת יועצי המס 

הבהרות בגין מענק השתתפות בדמי החבר

כללי

 • לאומי רשאי לשנות את התנאים בכל עת וללא הודעה מוקדמת 
 • כללי הגדרת “עסק קטן” ועסק גדול” כמפורט באתר לאומי
 • כל ההטבות בכפוף לעמלות מינימום ולתנאים המפורטים בסניפי לאומי ובאתר לאומי 
 • ריבית הפריים השנתית – כמפורט בסניפי לאומי 
 • לאומי רשאי לשנות את התנאים בכל עת וללא הודעה מוקדמת.
 • אובליגו ובטחונות כפי סמכויות.

 

אשראים 

 • אישור כל אחת מההלוואות, סכומן, התנאים והביטחונות, הינם בכפוף לשיקול דעת סניף הבנק ובכפוף לכושר ההחזר של הלווה 
 • פרסום זה אינו מהווה הצעה ו/או התחייבות להעמדת אשראי. 
 • אי עמידה בפרעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל

 

השקעות

 • ההטבות בקניה/מכירה/פדיון ני”ע בבורסה בת”א אינן תקפות לקרנות נאמנות, אופציות מעו”ף וחוזים עתידיים במעו”ף
 • ההטבות בקניה/מכירה/פדיון של ני”ע בחוץ לארץ אינן תקפות לאופציות בני”ע זרים 
 • ההטבות תינתנה על פעילות בפיקדונות ניירות ערך בסניפי לאומי ואינן תקפות לפעילות במסגרת לאומי טרייד 
 • פרסום זה אינו מהווה הצעה לקבלת פיקדונות