DCSIMG
האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 הלוואת דיגיטל 

 הלוואת דיגיטל 

הבהרות

  • תוקף ההלוואה עד ל-31.12.2018.
  • ההלוואה מיועדת לאוכלוסיית הלקוחות הפרטיים הזכאים.
  • אישור ההלוואה וסכום הזכאות בכפוף לקריטריונים הנהוגים בבנק.
  • פטור מעמלת טיפול באשראי ובטחונות יינתן ללקוחות הזכאים להלוואת דיגיטל בלבד.
  • לאומי רשאי לשנות או לבטל את תנאי ההלוואה בכל עת וללא הודעה מוקדמת.
  • פרסום זה אינו מהווה התחייבות למתן האשראי/ההלוואה.
  • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.