DCSIMG

 לאומי me. 

 לאומי me. 

כמה צעדים פשוטים וסיימתם, מוכנים?
 

  • מזמינים את הכרטיס הנטען באפליקציית לאומי, בתפריט הראשי תחת אזור leumi me ומגדירים דמי כיס לילדים.

  • לאחר ההזמנה, מקבלים SMS עם קישור ל-תיאום המשלוח של ערכת ההצטרפות הכוללת את הכרטיס.

  • עם קבלת הערכה, מבצעים "הפעלת כרטיס" באפליקציית לאומי תחת אזור leumi me.

 

זהו! ההורה יכול לבצע פעולות ולעקוב אחר הוצאות הילד מאפליקציית לאומי, והילד יכול לנהל את דמי הכיס שלו באפליקציית לאומי me.