DCSIMG

 הודעות ללקוחותינו 

 הודעות ללקוחותינו 

שינויים בשירותים הדיגיטליים בתאריך 13.09.2018

לתשומת לבכם, בשל עבודות תשתית לשדרוג המערכת, יושבתו זמנית השירותים הדיגיטליים בלילה שבין יום רביעי לחמישי (13.09.2018) החל מהשעה 00:00, למשך כשעתיים.

 

בזמן ההשבתה לא ניתן יהיה לבצע פעולות באתר האינטרנט של הבנק.

 

לתשומת לבכם, ניתן לקבל מידע ולבצע פעולות בחשבון באמצעות אפליקציית לאומי ובעמדות המידע.

 

תודה מראש על ההבנה.