האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 סקירות ענפי משק 

 סקירות ענפי משק 

ענף ה-IT

דצמבר 2017

על פי ההערכות, שוק ה-IT צומח בקצב מתון גם בשנת 2017, אם כי גבוה יותר בהשוואה לשנתיים הקודמות. מבין מגזרי הפעילות, מגזר החומרה מכביד על הצמיחה בהכנסות, עקב שיפורים טכנולוגיים והתחזקותן של יצרניות חומרה סיניות, שלוחצים את מחירי המכירה של רכיבי חומרה כלפי מטה.

 

מצד הביקוש, שני הסקטורים המרכזיים ביותר בצריכת מוצרי ושירותי IT, פיננסים וממשלה, תמכו בגידול של תקציבי ה-IT בשנת 2017, ונראה כי הם ימשיכו להוביל את העלייה בתקציבי ה-IT בתקופה הקרובה.

 

המחסור בעובדים מתחום התוכנה, שאינו צפוי לקבל מענה בקרוב, עשוי להכביד על הפעילות של החברות בענף. מעמסה זו צפויה להתבטא בהוצאות שכר גדלות, תחרות ואתגר בשמירה על עובדים מוכשרים וקושי בגיוס עובדים חדשים. כמו כן, כתוצאה מכך, ייתכן כי הפעילות של החברות המקומיות באמצעות חברות בנות במזרח אירופה (Offshore) תתרחב.

 

הדוחות הכספיים של החברות הציבוריות בענף ה-IT מצביעים על מגמה חיובית. זאת,  כפי שמשתקף מהעלייה בהכנסות, שברובה אורגנית, ובנוסף, העלייה בשיעור הרווחיות התפעולית המצוי בעלייה בהסתכלות ארוכת טווח, על אף השחיקה בשיעור הרווחיות הגולמית המצרפית. העלייה ברווחיות התפעולית, ככל הנראה, חלה על רקע הגידול במגזרי התוכנה והשירותים, על חשבון מגזר החומרה הפחות רווחי. כמו כן, רמת המינוף המצרפית מצויה אף היא בירידה וכך גם נטל המימון המצרפי.