האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 סקירות ענפי משק 

 סקירות ענפי משק 

ענף הגומי והפלסטיק

פברואר 2018

 • הייצור התעשייתי של הענף עלה בחודשים ינואר-נובמבר של 2017 בהשוואה לתקופה המקבילה ב- 2016, אך בקצב איטי יותר בהשוואה לעלייה שחלה בשנת 2016. נראה כי הגורם לכך הוא חולשה במכר הכמותי לשוק המקומי, בעוד שהמכר הכמותי ליצוא התחזק.
   
 • מדד המכירות במחירים שוטפים נותר יציב בחודשים ינואר-נובמבר של 2017 בהשוואה לתקופה המקבילה ב- 2016 . זאת, על אף העלייה שחלה מתחילת השנה במדד מחירי הייצור לתעשייה המקומית, ולאחר מכן אף במדד המחירים לייצוא.
   
 • היצוא הענפי הפגין חוזק בשנת 2017 כמתבטא בעליה בייצוא ליעדים העיקריים- ארה"ב והאיחוד האירופי, במונחים נומינליים, לצד עלייה משמעותית ביצוא לשווקים משניים. מדד הנפח של יבוא חומרי הגלם בענף מרמז על ציפייה להתחזקות נוספת ביצוא הענפי גם ברביע הראשון של שנת 2018.
   
 • מחירי חומרי הגלם של הענף עלו בשלושת הרביעים הראשונים של 2017, בהשוואה שנתית. זאת, כאשר מחירי הפוליפרופילן עלו משמעותית ומחירי הפוליאתילן ירדו קלות.
   
 • היחסים הפיננסים של החברות הציבוריות בענף מצביעים על הרעה כללית ברביע השלישי של 2017 ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. כך, שולי הרווחיות נשחקו בעיקר בשל עליית מחירי חומרי הגלם והוצאות השכר; יחסי הנזילות מצויים בירידה על רקע עלייה בחבויות לבנקים וספקים; ורמת המינוף מצויה בעלייה. כל אלו משקפים עלייה מסוימת בסיכון במהלך תקופת ההשוואה.