האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 סקירות ענפי משק 

 סקירות ענפי משק 

ענף הגומי והפלסטיק

פברואר 2018

 • הייצור התעשייתי של הענף עלה בחודשים ינואר-נובמבר של 2017 בהשוואה לתקופה המקבילה ב- 2016, אך בקצב איטי יותר בהשוואה לעלייה שחלה בשנת 2016. נראה כי הגורם לכך הוא חולשה במכר הכמותי לשוק המקומי, בעוד שהמכר הכמותי ליצוא התחזק.
   
 • מדד המכירות במחירים שוטפים נותר יציב בחודשים ינואר-נובמבר של 2017 בהשוואה לתקופה המקבילה ב- 2016 . זאת, על אף העלייה שחלה מתחילת השנה במדד מחירי הייצור לתעשייה המקומית, ולאחר מכן אף במדד המחירים לייצוא.
   
 • היצוא הענפי הפגין חוזק בשנת 2017 כמתבטא בעליה בייצוא ליעדים העיקריים- ארה"ב והאיחוד האירופי, במונחים נומינליים, לצד עלייה משמעותית ביצוא לשווקים משניים. מדד הנפח של יבוא חומרי הגלם בענף מרמז על ציפייה להתחזקות נוספת ביצוא הענפי גם ברביע הראשון של שנת 2018.
   
 • מחירי חומרי הגלם של הענף עלו בשלושת הרביעים הראשונים של 2017, בהשוואה שנתית. זאת, כאשר מחירי הפוליפרופילן עלו משמעותית ומחירי הפוליאתילן ירדו קלות.
   
 • היחסים הפיננסים של החברות הציבוריות בענף מצביעים על הרעה כללית ברביע השלישי של 2017 ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. כך, שולי הרווחיות נשחקו בעיקר בשל עליית מחירי חומרי הגלם והוצאות השכר; יחסי הנזילות מצויים בירידה על רקע עלייה בחבויות לבנקים וספקים; ורמת המינוף מצויה בעלייה. כל אלו משקפים עלייה מסוימת בסיכון במהלך תקופת ההשוואה.