האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 סקירות ענפי משק 

 סקירות ענפי משק 

ענף הגז הטבעי

ינואר 2017

בשנת 2015 נמשכה מגמת העלייה בצריכה של גז טבעי בישראל, שהסתכמה בכ-8.4 BCM, נתון המהווה עלייה של כ-11% לעומת 2014.

 

להערכת רשות הגז הטבעי, שנת 2016 צפויה להסתכם בצריכה של למעלה מ-9 BCM. צריכת הגז הטבעי לייצור חשמל הסתכמה ב-2015 בכ-6.6 BCM, ואילו צריכת הגז ליישומים תעשייתיים הסתכמה בכ-1.77 BCM.

 


מאז אפריל 2013 המקור העיקרי של אספקת גז טבעי בישראל הינו מאגר "תמר", והאספקה ממנו מצויה במגמת עלייה. אולם, בטווח הארוך יותר, הביקוש לגז טבעי צפוי להיות גבוה מיכולת האספקה של המאגר, ולפיכך, נדרש פיתוח של מאגרי גז נוספים.

 

 

בהקשר זה, נציין כי נראה שתהליך פיתוח "לווייתן" קרוב מאוד לצאת לפועל. זאת, על רקע מספר עסקאות שנחתמו במהלך 2016 לאספקת גז מהמאגר לגורמים שונים, אשר מבססות את הכדאיות הכלכלית של פרויקט הפיתוח של המאגר.

 

על-פי שותפות "לווייתן", המועד הצפוי להשלמת השלב הראשון של הפיתוח, אשר אמור לספק גז לשוק הישראלי, הינו סוף שנת 2019.

 

 

הסקירה המלאה הינה בפורמט PDF וניתנת לקריאה באמצעות תוכנת Adobe Reader

להתקנת התוכנה >>