האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 סקירות ענפי משק 

 סקירות ענפי משק 

ענף ההלבשה

דצמבר 2018

  • האינדיקטורים המרכזיים לצריכה של מוצרי הלבשה בישראל שבו לעלות בקצב הזהה לממוצע ארוך הטווח, לאחר הירידה החדה בנתוני המכירות שחלה בחורף 2017 (דצמבר 2017 -פברואר 2018). לעומת זאת, המכר הכמותי ברשתות שיווק הנעלה מפגין חולשה בחודשים האחרונים.
  • מדד המחירים לצרכן של מוצרי הלבשה והנעלה הוסיף לרדת בעשרת החודשים של השנה בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, ובקצב גבוה מהירידות שאפיינו את 2017 . כמובן שהמשמעות העולה מכך היא שחיקה בהכנסות החברות הפועלות בענף. יחד עם זאת, יש לציין כי ייתכן כי הסרת המכס על יבוא מוצרי הלבשה שחלה בתחילת השנה תרמה לירידת המחירים לצרכן במוצרי ההלבשה, ולפחות מיתנה את השחיקה בהכנסות של החברות.
  • להערכתנו, נתח השוק של הקמעונאיות הזרות המקוונות מסך המכירות בשוק הישראלי מתחילת 2018 נמוך מ- 6% , זאת בשונה מהערכה שביצעה חברת המחקר TASC ב- 2016 . הערכה זו התבססה על נתוני היבוא האישי שמלקטת יחידת המכס ברשות המיסים, דרכה עוברים כל הפריטים שנרכשו על ידי צרכנים ישראלים מהקמעונאיות הזרות.
  • על פי פרסומים, ענקית המסחר המקוון, אמזון, צפויה לפעול בקרוב בישראל. להערכתנו ביכולתה של אמזון להניב הצעת ערך לצרכן הישראלי בדמות היצע מגוון, מחיר נוח ויכולות לוגיסטיות מתקדמות. מסקר הוצאות משקי הבית של הלמ"ס ) 2015 ( עולה כי מוצרי הלבשה והנעלה פחות חשופים לאיום מצד הסחר המקוון בהשוואה לקטגוריות אחרות, אם כי ייתכן כי מאז נערך הסקר חלו שינויים רבים בהרגלי הצריכה המקומיים. בחינה של מספר שווקי הלבשה והנעלה באירופה בהם החלה אמזון לפעול בעשור האחרון מעלה כי לא ניתן לזהות פגיעה במכר הכמותי או במחירי המכירה בשווקים אלו עקב כניסת אמזון לפעילות בשוק.
  • היחסים הפיננסיים המרכזיים של החברות הציבוריות בענף נחלשו ברביע השלישי של 2018 ביחס לרביע המקביל אשתקד. זאת, על רקע עלייה בהוצאות השכר ובהתחייבויות השוטפות.