DCSIMG

 סקירות ענפי משק 

 סקירות ענפי משק 

ענף החשמל והאלקטרוניקה

יולי 2016

סך המכירות של הענף בעולם ירד מעט ב - 2015, אך צפוי לעלות באופן מתון ב- 2016 וב - 2017.


הייצור התעשייתי של ענף המוליכים למחצה בארה"ב, כמו גם ערך ההזמנות החדשות, עלו ברביע הראשון של 2016, עם זאת היצוא דווקא רשם ירידה.

 

ענף המוליכים למחצה מוסיף להתפתח טכנולוגית בישראל ובשאר העולם. כתוצאה מכך ההשקעות במחקר ופיתוח בענף הולכות וגדלות בהתמדה, וישנם היקפים גדולים של מיזוגים ורכישות.


הייצור התעשייתי של ענף הרכיבים האלקטרונים בישראל, כמו גם ערך המכירות והיצוא של הענף, ירדו ברביע הראשון של 2016. בכל הנוגע ליצוא ולמכירות אפשר שמדובר בעניין טכני שנגרם עקב שדרוג המפעל של אינטל.