האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 סקירות ענפי משק 

 סקירות ענפי משק 

כימיקלים: שווקי הדשנים והברום בישראל ובעולם

ינואר 2019

עיקרי הדברים:

 

  • הייצור העולמי של דשנים הוא די ריכוזי מצד המדינות המייצרות. ייצור רב של דשנים, בכל תצורותיהם, מתקיים בסין, הודו, רוסיה, קנדה, ארה"ב, מרוקו, ברזיל, בלארוס וגרמניה. בישראל, מרבית הייצור של דשנים מתרכז בחומרי ההזנה אשלגן וזרחן, והייצור הישראלי של דשני חנקן הינו קטן יחסית. נתחי השוק של ישראל בייצור העולמי בסגמנטים של זרחן ואשלגן גבוהים יחסית בהתחשב בגודלה ובמתחרותיה.
  • הצריכה העולמית של דשנים עלתה במתינות בעונה החקלאית של 2017 על רקע המחירים הנמוכים יחסית של הסחורות החקלאיות בשנה זו, המפחיתים את הכדאיות בגידול של הגידולים החקלאיים המסורתיים ולכן גם את הצורך בדשנים, וכן על רקע מיקוד של החקלאים במחזור מקורות הזנה טבעיים/אורגנים חלף דשנים מיוצרים. על פי ההערכות, הביקוש לדשנים בעונה החקלאית של 2018 צפוי לעלות במשורה, על רקע הגורמים לעיל ומיצוי הצריכה המותרת של דשנים בסין.
  • במבט קדימה, בטווח הבינוני, הביקוש הגלובלי לדשנים צפוי לעלות בכ1.3%- בשנה בממוצע בשנים 2019-2022 כאשר לדשני אשלגן צפויה עדיפות על פני יתר הדשנים לכל אורך התקופה. הגידול צפוי להיתמך גם בשינויים בתמהיל הגידולים החקלאיים בעולם. ההיצע הגלובלי של דשנים צפוי לעלות בכ1.6%- בשנה בממוצע בשנים 2019-2022. כלומר, ההיצע הגלובלי צפוי לצמוח מהר יותר מהביקוש וללחוץ על מחירי הדשנים כלפי מטה, אך זאת תוך שונות בין הסגמנטים השונים.