DCSIMG

 סקירות ענפי משק 

 סקירות ענפי משק 

ענף הכימיה והתרופות

אוגוסט 2016

פעילות הייצור בענף הכימיה גדלה במחצית הראשונה של 2016 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד אך התכווצה בהשוואה למחצית השנייה של 2015. נראה שהנתונים מושפעים מהשביתה במפעלי כי"ל במחצית הראשונה של 2015.