DCSIMG

 סקירות ענפי משק 

 סקירות ענפי משק 

ענף המזון והמשקאות

אוגוסט 2018

  • נתוני הצריכה הפרטית של מזון ומשקאות התחזקו במהלך המחצית הראשונה של 2018, זאת הודות לנתוני שוק עבודה תומכים. בחינה של הצריכה הפרטית של מזון ומשקאות לפי קטגוריות מעלה כי קטגוריות המזון הבולטות לחיוב בעשור האחרון )2008-2017( הן משקאות אלכוהוליים ובשר ומוצריו, אשר צמחו בקצב הגבוה מקצב הצמיחה הממוצע עבור מזון ומשקאות סה"כ. לעומת זאת, הקטגוריות חלב ומוצריו, ירקות טריים ופירות טריים, בלטו לשלילה. 

 

  • מחירי המזון מצויים במגמת עלייה, הצפויה להתגבר לאחר חגי תשרי. מספר יצרניות מזון בולטות העלו לאחרונה או מתכוונות להעלות את מחירי מוצריהם לאחר החגים. הסיבות לכך מגוונות- עלייה במחירי חומרי הגלם; שינויים רגולטוריים בענף הבקר; ותכנון ענפי בענף הפטם.

 

  • מדד מחירי היבוא של מוצרי מזון גולמיים החל לעלות כבר מתום שנת 2016, אך מאמצע 2017 ועד מרץ 2018 החל קצב העלייה להיחלש. נתוני יבוא סחורות המזון מלמדים כי היבוא של חומרי גלם לתעשיית המזון מרוכז בקטגוריות: בע"ח, דגנים וזרעי שמנים. חלק ממחירי הסחורות הנכללות בקטגוריות אלו עלו מתחילת 2018, מה שעשוי לתמוך בהעלאות נוספות של מחירים. בפרט מדובר במוצרים המופקים משעורה, חיטה, סוכר ופולי סויה. 

 

  • מדד הייצור התעשייתי של מזון, משקאות וטבק הפגין חולשה במהלך המחצית הראשונה של 2018, בעיקר על רקע חולשה של תת הענף מזון. זאת, ככל הנראה בצל ירידה בביקושים שאינם ממשקי הבית והתחזקות היבוא של מוצרי מזון.

 

  • נתוני החברות הציבוריות בענף ייצור מזון ומשקאות הפגינו ברבעון הראשון של השנה שיפור רוחבי במדדי הרווחיות, נזילות וכושר הפירעון. אולם נראה כי לעיתוי חג הפסח תפקיד מרכזי בשיפור זה.