האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 סקירות ענפי משק 

 סקירות ענפי משק 

ענף המתכת

יוני 2018

  • תת הענף מתכות בסיסיות רשם עלייה חריגה בייצור בשנת 2017, לאחר שבשנים 2012-2016 חלה ירידה בייצור התעשייתי. את העלייה ב-2017 ניתן להסביר בין היתר באמצעות עלייה די גבוהה בהשקעה בתשתיות ובעבודות בנייה אחרות שחלו בשנה זו. יחד עם זאת, ברביע הראשון של 2018 שב הייצור להתכווץ, אם כי לכל אורך התקופה לעיל נרשמה עלייה גבוהה במכירות במחירים שוטפים, על רקע עלייה במחירי המכירה. בתת הענף מוצרי מתכת בהרכבה נשמר קצב הצמיחה של הייצור בהתאם לשנתיים האחרונות.
  • מדד פריון העבודה של תת הענף מוצרי מתכת בהרכבה מצוי בעלייה בת חמש שנים, בעוד שבתת הענף מתכות בסיסיות מדד זה נותר די יציב לאורך זמן. את הפער בין תתי הענפים ניתן לתלות בכך שבתת הענף מוצרי מתכת בהרכבה ישנה פעילות בולטת של חברות זרות ובכך שהיקף היצוא מסך המכירות של תת הענף מהותי יותר.
     
  • במבט מקרו ענפי, בעוד שהטלת המכס על מוצרי פלדה בארה"ב והידרדרות ביחסים הדיפלומטיים עם טורקיה לא צפויות לזעזע את הפעילות בענף המתכת, הרי שהטלת המכס בארה"ב על אלומיניום עשויה להעיב על יצואני אלומיניום ומוצריהם. תרחיש קיצון של ניתוק קשרי מסחר בין טורקיה לישראל עשוי להעיב על יבוא מתכות המשמשות כחומרי גלם בענף, ולפיכך על הייצור הענפי.
     
  • נתוני הדוחות הכספיים של החברות הציבוריות בענף המתכת מצביעים בסך הכל על התחזקות במרבית המדדים המרכזיים: הכנסות, רווחיות, נזילות ואיתנות פיננסית. זאת, בהתאם לעלייה במחירי הסחורות, שמחזקת את הרווחיות (בדרך כלל), ובהתאם לנתוני המקרו.