האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 סקירות ענפי משק 

 סקירות ענפי משק 

ענף שירותי מידע ותכנה

אפריל 2017

 • סקטור טכנולוגיות המידע (ICT) מקבץ בתוכו את הפעילות בענפי התעשייה והשירותים המקדמת מידע בעזרת אמצעים אלקטרוניים (עיבוד, הכנה, העברה, שידור והצגה).  
   

 • סך המכירות בשוק ה-IT בישראל צפוי לעלות בכ-4.6% בשנת 2017, בהובלת תחומי השירותים והתכנה. להערכתנו, יתרמו לכך הביקושים מהמגזר הפיננסי והממשלתי והתרחבות הפעילות בתחומים הצומחים, כגון מחשוב הענן וה-BI.

   

 • יחד עם זאת, התחרות הגבוהה בין הקבוצות הגדולות צפויה להימשך ולדחוק את מחירי השירותים כלפי מטה. כל זאת, בד בבד עם עלייה בשכר העובדים וביקו של עובדים הגדול מההיצע.

   

 • נתוניה מקרו מעידים על חוזקו של ענף שירותי תכנות וייעוץ מחשבים. היצוא הענפי עלה ב16.5%- בשנת 2016. בנוסף, מספר המועסקים בענף גדל בהתמדה, בעוד שבענפי תעשייה בסקטור ה-IT מספר המועסקים קטן.

   

 • הקונסלידציה בתת הענף שירותי ה-IT נמשכת. בשנת 2016, בדומה לשנים קודמות המשיכו הקבוצות הגדולות לרכוש חברות קטנות ולהתרחב לתחומי פעילות חדשים. כל זאת,כחלק מענף ראשי שבו 86% מהפדיון מרוכז בידי 6% מהעוסקים (לפי נתוני שנת 2015).

   

 • נתוני הדוחות הכספיים של החברות בתת הענף שירותי המידע מצביעים על עלייה בשיעורי הרווחיות התפעולית והנזילות ועל ירידהברמת המינוף בשנת 2016, ומעידים אף הם על מגמה חיובית.