DCSIMG

 Doctors 

 Doctors 

בלאומי עומדים לרשותכם ומלווים אתכם בהתפתחותכם הפיננסית. ללאומי מגוון כלים והטבות שגובשו במיוחד בשבילכם בכדי לסייע לכם לקבל את ההחלטות הנכונות ביותר עבורכם. 


רוצים להצטרף לבנקאות הדיגיטלית המובילה בישראל?  מלאו את פרטיכם בטופס.
 


 

הטבות בפתיחת חשבון פרטי

הטבות בפתיחת חשבון עסקי

 

 

לראשונה, מענק השתתפות בדמי החבר של ההסתדרות הרפואית לשנת 2018


מענק ההשתתפות בדמי החבר הינו בכפוף להמצאת טופס חתום ע"י ההסתדרות הרפואית לישראל וכתב התחייבות חתום ע"י החבר. המענק ישולם בזיכוי לחשבון הלקוח בתשלומים חודשיים שווים של 1/12 מסכום המענק. בכפוף לחיוב חודשי של 4,000 ש"ח לפחות, בכרטיסי האשראי שהונפקו ע"י לאומי בחשבון ולחתימה על טפסים מתאימים. הזיכוי של התשלום החודשי יינתן בכל חודש עוקב לחודש בו התקיים החיוב החודשי המפורט לעיל. פרטים מלאים ומחייבים בסניפי לאומי. אין כפל מענקים ולפיכך המענק לא יינתן לחבר ההסתדרות, אשר קיבל מענק דומה מהבנק בגין דמי חבר אחרים

למימוש הזכאות למענק וחתימה על טפסים מתאימים לחצו כאן >>

 

 

לאיתור סניף לאומי באזורכם >>