האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 לאומי נותן לכם יותר בחשבון העסקי 

 לאומי נותן לכם יותר בחשבון העסקי 

יותר הטבות בניירות ערך

עמלה

לקוח בעל תיק

בשווי 50,000 - 249,999 ש"ח

לקוח בעל תיק

בשווי 250,000 - 499,999 ש"ח

לקוח בעל תיק

מעל 500,000 ש"ח

קניה/מכירה/פדיון של ני"ע הנסחרים בבורסה בת"א 0.2% 0.15% 0.1%
קניה/מכירה/פדיון של ני"ע בחוץ לארץ 0.28% 0.23% 0.18%
דמי ניהול פיקדון ני"ע הנסחרים בארץ 0.18% שנתי 0.12% שנתי 0.06% שנתי