האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 לאומי נותן לכם יותר בחשבון הפרטי 

 לאומי נותן לכם יותר בחשבון הפרטי 

יותר הטבות בניירות ערך

 

לקוח בעל תיק בשווי 50,000 - 249,999 ₪ או לבעל משכורת עד 20 אש"ח  לקוח בעל תיק בשווי 250,000 - 499,999 ₪ או לבעל משכורת בין 20-40 אש"ח  לקוח בעל תיק מעל 500,000  ₪ או לבעלי משכורת מעל 50 אש"ח
קניה/מכירה/פדיון על ני"ע הנסחרים בבורסה בת"א – סניף  0.25% 0.22% 0.18%
קניה / מכירה / פדיון על ני"ע הנסחרים בבורסה בת"א – ערוצים ישירים  0.2% 0.18% 0.15%
קניה / מכירה / פדיון על ני"ע בחוץ לארץ - סניף 0.35% 0.3% 0.25%
קניה / מכירה / פדיון על ני"ע בחוץ לארץ – ערוצים ישירים  0.3% 0.25% 0.2%
קניה / מכירה / פדיון מק"מ 0.05%
דמי ניהול פיקדון ני"ע הנסחרים בארץ 0.18% שנתי 0.12% שנתי 0.06% שנתי
דמי ניהול פיקדון ני"ע הנסחרים בחוץ לארץ 0.24% שנתי 0.16% שנתי 0.08% שנתי