האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 המדריך ליצואן 

 המדריך ליצואן 

צור קשר

ענף בכיר סחר בינלאומי ותשלומים בינלאומיים:

 

שם טלפון
עדנה נפתלי
ראש ענף בכיר סחר בינלאומי ותשלומים בינלאומיים
076-8857007
אורית אופיר 076-8857374

 

 

מרכז סחר בינלאומי:
דוקומנטים לגוביינא, אשראים דוקומנטריים וערבויות מט"ח

שם טלפון
יפי דגן
מנהלת מרכז סחר בינלאומי
076-8858239
לילי אסיא
ראש ענף מרכז סחר בינלאומי
076-8858099
ענת אליה
מנהל מדור ערבויות בינלאומיות
076-8859120