DCSIMG

 המדריך ליצואן 

 המדריך ליצואן 

כיצד ניתן לצפות בתמורות מט"ח שהתקבלו?

באפליקציית לאומי בסללור

  1. היכנסו לאפליקציה
  2. בניווט בימני בחרו ב"סחר בינלאומי (תמורות שהתקבלו)"
  3. צפו בתמורות שהתקבלו לפי טווח הזמן הנבחר