האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 לאומי נותן לכם יותר בחשבון העסקי 

 לאומי נותן לכם יותר בחשבון העסקי 

לאומי נותן לכם יותר בניהול החשבון העסקי

הלוואה עד 250,000 ש"ח בהחזר של עד 48 תשלומים חודשיים

 

גובה ההלוואה  תקופת ההחזר  שיעור הריבית למעבירי מחזור של עד ₪360,000 * שיעור הריבית למעבירי מחזור שנתי של מעל ₪360,000
עד 250,000 ₪  עד 48 חודשים פריים + 0.95% פריים + 0.65%

 

  • הלוואה בריבית P+0.95%

ההלוואות מיועדות ללקוחות קיימים וחדשים בעלי חשבון עסקי,
בעלי מחזור הכנסות שנתי של עד 360,000 ש"ח, המעבירים פעילות
ללאומי בגובה של לפחות מחצית ממחזור ההכנסות

 

  • הלוואה בריבית P+0.65%

ההלוואות מיועדות ללקוחות קיימים וחדשים בעלי חשבון עסקי,
בעלי מחזור הכנסות שנתי של מעל 360,000 ש"ח, המעבירים פעילות
ללאומי, בגובה של לפחות מחצית ממחזור ההכנסות ו/או עושר פיננסי
של 1 מיליון ₪ ויותר שיופקד לחצי שנה ומעלה.

 

 

אי עמידה בפרעון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה מיועדת ללקוחות קיימים וחדשים מעבירי פעילות ללאומי. אישור ההלוואה, הסכום, התנאים, הריביות והביטחונות, הינם בכפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם למחזור הפעילות בחשבון, לכושר ההחזר של הלווה ולמקורות הסילוק. ריבית הפריים - כמפורט באתר לאומי < פרסום זה אינו מהווה הצעה ו/או התחייבות להעמדת אשראי. פרסום זה בתוקף עד ליום 30.6.2021 הבנק רשאי לבטל או לשנות את תנאי ההלוואות וההטבות בכל עת ללא הודעה מוקדמת. פרטים נוספים מלאים ומחייבים לגבי ההלוואה יינתנו בסניפי לאומי בהם קיימת מחלקת עסקים.

 

 

הטבות ללקוחות חדשים וקיימים לניהול החשבון העסקי:

 

עסק קטן

עמלה שיעור הטבה על התעריפון
250 שיקים מסחריים רגילים (רק בהזמנה ראשונה) 50%
טיפול בשיק דחוי 48%
טיפול באשראי ובטחונות 42%
הקצאת אשראי 42%

 

 

עסק גדול

עמלה שיעור הטבה על התעריפון
250 שיקים מסחריים רגילים (רק בהזמנה ראשונה) 50%
טיפול בשיק דחוי 48%
טיפול באשראי ובטחונות 42%
הקצאת אשראי 42%


* לתשומת לבכם, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל

 

 

הבהרות