DCSIMG

 קופת התגמולים והפיצויים של עובדי לאומי 

 קופת התגמולים והפיצויים של עובדי לאומי 

דו"חות ואישורים

דף חשבון תקופתי:

  • שנתי: נשלח לעמית בדואר במהלך רבעון ראשון של השנה העוקבת.
  • רבעוני: ניתן לקבל אך ורק בדוא"ל האישי (לא ניתן בדוא"ל פנימי של הבנק), וזאת בתנאי והעמית מילא את טופס ההסכמה לקבלת דו"חות בדוא"ל.

במידה ועמית מעוניין לקבל לדוא"ל האישי את דף החשבון עליו לתת הוראה באמצעות טופס הסכמה לקבלת דו"חות כספיים בדוא"ל טופס הסכמה לקבלת דו"חות כספיים בדוא"ל ולשלוח חזרה בדוא"ל או בפקס.

 

ניתן לצפות בדפי החשבון  והאישורים באמצעות הקישור הבא  באתר בנק לאומי
או באמצעות כניסה לאתר הבנק www.bankleumi.co.il
דף הבית => השקעות ופקדונות  => גמל ופנסיה => דפי חשבון ואישורים