האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 סקירות ענפי משק 

 סקירות ענפי משק 

ענף השכירות

יולי 2018

  • רמת הפיתוח של שוק שכירות המגורים בישראל נמוכה יחסית למערב אירופה (שיעור נמוך יחסית של משקי בית הגרים בשכירות, חוזים קצרי טווח בעיקר), לנוכח היעדר רגולציה ממשלתית מספקת שתתמוך בהתפתחותו. משקי הבית השוכרים מתרכזים בעיקר בערים הגדולות, כוללים משפחות קטנות יותר וצעירות יותר, ברמת הכנסות נמוכה יותר ובצפיפות דיור גבוהה יותר בהשוואה למשקי בית הגרים בדירות בבעלותן.
     
  • במהלך העשור האחרון חלה עלייה מקבילה הן בביקוש לשכירות והן בהיצע השכירות. העלייה בביקוש לשכירות (שחלה בעיקר בקרב משפחות צעירות) נבעה ברובה מירידה בנשיגות היחסית (Affordability) של רכישת דירה ביחס לשכירת דירה. הגידול בהיצע נרשם על רקע עלייה בגמר הבנייה ולאור נהירת משקיעי נדל"ן לשוק.  העובדה שמחירי השכירות עלו באופן משמעותי במהלך התקופה מצביעים על כך שכוחות הביקוש היו חזקים יותר מכוחות ההיצע.
     
  • במבט קדימה על הצפוי בשוק השכירות, העלייה במחירי השכירות ברמה הארצית עשויה להתמתן בהדרגה, בפרט אם תחול בשנים הקרובות עלייה בגמר הבנייה. עם זאת, תיתכן שונות משמעותית במגמות בין האזורים השונים. באזורי הביקוש העיקריים (גוש דן, ירושלים), המתאפיינים בגידול איטי בהיצע, מגמת העלייה במדדי הפעילות של הענף צפויה להימשך. לעומת זאת, באזורים פרבריים ופריפריאליים יותר, שבהם צפויה בטווח הבינוני תוספת משמעותית של דירות חדשות (לרבות במסגרת יישום תכנית "מחיר למשתכן"), תוספת ההיצע עשויה להיות מופנית, בחלקה הגדול, אל שוק השכירות המקומי, ליצור בו עודפי היצע ולהוביל בטווח הבינוני לירידות במחירי הדירות והשכירות.