האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 סקירות ענפי משק 

 סקירות ענפי משק 

ענף המתכת

ספטמבר 2017

 • תת הענף ייצור מוצרי מתכת בהרכבה ממשיך לעלות בביצועיו על תת הענף ייצור מתכות בסיסיות, כמתבטא בכמעט כל המדדים המקרו כלכליים: הייצור התעשייתי, מדד מחירי היצרן לתעשייה המקומית, מדד המכירות במחירים שוטפים ושוק העבודה.
 • הפער בין תתי הענפים ככל הנראה קשור בחשיפתו של תת הענף ייצור מתכות בסיסיות לתחרות מחו"ל, על רקע העלייה בעלויות העבודה, ייסוף השקל והירידה היחסית בעלויות ההובלה. מאידך, הערך המוסף הגבוה יחסית של היצרנים בתת הענף ייצור מוצרי מתכת בהרכבה משמר את הביקושים (מקומיים וחיצוניים) למוצרי הענף.
   
 • במבט קדימה, העלאת שכר המינימום המתוכננת להתבצע בתחילת שנת 2018 עלולה להעיב עוד יותר על תחרותיות היצרנים בתת הענף ייצור מתכות בסיסיות.
   
 • על פי הערכות מגמת העלייה שחלה במחירי המתכות המרכזיות של היצרנים, עפרת הברזל ופלדה, צפויה להיבלם במחצית השנייה של שנת 2017.  בעיקר בשל האטה חזויה בביקושים מסין, צרכנית הברזל והפלדה הגדולה בעולם.
   
 • נתוני הדוחות הכספיים של החברות הציבוריות בענף המתכת, בנטרול אפריקה תעשיות המצויה בקשיים פיננסיים, מצביעים על מגמה חיובית ברביע השני של שנת 2017, בשלל מדדים: הכנסות, רווחיות תפעולית, נזילות ואיתנות פיננסית.