האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 סקירות ענפי משק 

 סקירות ענפי משק 

ענף ציוד ושירותי תקשורת

נובמבר 2018

  • בשנים 2016-2017 חלה היחלשות בהיקף ההשקעות הגלובליות בציוד תקשורת סלולרית בשל שיעור כיסוי גלובלי גבוה יחסית של הטכנולוגיות הקיימות ולחץ על הכנסות מפעילות הסלולר ממספר גורמים. ב2018- צפויה להירשם התאוששות בהשקעות אלו הודות לשדרוג תשתיות קיימות בעיקר במשקים מתעוררים; בשוק התקשורת הקווית, הכיסוי של טכנולוגיות מתקדמות מוסיף לגדול ומכסה שיעור נמוך יחסית של האוכלוסייה ומהווה הזדמנות.

 

  • במהלך ינואר-ספטמבר 2018 עלה ערך היצוא )נומינלית( של הענף יצור ציוד תקשורת ב23%- בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. זאת, לאחר שנים רבות בהן דשדש היצוא הענפי, להוציא עלייה ב-2016, שהייתה בעלת אופי חד פעמי (התרכזה ברביע האחרון של השנה).

 

  • ניתוח של יצוא ציוד תקשורת מצד הסחורות מעלה כי במחצית הראשונה של 2018 חלה עלייה משמעותית ביצוא של סחורות אלו לאירופה ולאסיה- שני שווקים בעלי נתח שוק מרכזי ביצוא. העלייה ביצוא לכל אחד מן האזורים הללו מקורה בעיקר במספר מצומצם של מדינות ואינה רוחבית. כמו כן, החל מ-2017 חלה עלייה משמעותית של יצוא סחורות מקטגוריית "חלקים אחרים של רשתות תקשורת קוויות ואלחוטיות". 

 

  • נתוני הדוחות הכספיים של החברות הציבוריות בתחום ציוד התקשורת מצביעים על שיפור כולל במרבית היחסים הפיננסיים הענפיים, זאת בדומה לשיפור שחל בנתוני היצוא.