האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 סקירות ענפי משק 

 סקירות ענפי משק 

ענף ציוד ושירותי תקשורת

נובמבר 2018

  • בשנים 2016-2017 חלה היחלשות בהיקף ההשקעות הגלובליות בציוד תקשורת סלולרית בשל שיעור כיסוי גלובלי גבוה יחסית של הטכנולוגיות הקיימות ולחץ על הכנסות מפעילות הסלולר ממספר גורמים. ב2018- צפויה להירשם התאוששות בהשקעות אלו הודות לשדרוג תשתיות קיימות בעיקר במשקים מתעוררים; בשוק התקשורת הקווית, הכיסוי של טכנולוגיות מתקדמות מוסיף לגדול ומכסה שיעור נמוך יחסית של האוכלוסייה ומהווה הזדמנות.

 

  • במהלך ינואר-ספטמבר 2018 עלה ערך היצוא )נומינלית( של הענף יצור ציוד תקשורת ב23%- בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. זאת, לאחר שנים רבות בהן דשדש היצוא הענפי, להוציא עלייה ב-2016, שהייתה בעלת אופי חד פעמי (התרכזה ברביע האחרון של השנה).

 

  • ניתוח של יצוא ציוד תקשורת מצד הסחורות מעלה כי במחצית הראשונה של 2018 חלה עלייה משמעותית ביצוא של סחורות אלו לאירופה ולאסיה- שני שווקים בעלי נתח שוק מרכזי ביצוא. העלייה ביצוא לכל אחד מן האזורים הללו מקורה בעיקר במספר מצומצם של מדינות ואינה רוחבית. כמו כן, החל מ-2017 חלה עלייה משמעותית של יצוא סחורות מקטגוריית "חלקים אחרים של רשתות תקשורת קוויות ואלחוטיות". 

 

  • נתוני הדוחות הכספיים של החברות הציבוריות בתחום ציוד התקשורת מצביעים על שיפור כולל במרבית היחסים הפיננסיים הענפיים, זאת בדומה לשיפור שחל בנתוני היצוא.