האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 חשבון סטודנט 

 חשבון סטודנט 

מידע חשוב נוסף

  • פתיחת חשבון "לאומי סטודנט" מותנית בהצגת תעודת סטודנט או אישור לימודים בתוקף 
  • ניתן לנהל חשבון "לאומי סטודנט" עד גיל 34
  • בעלי חשבון "לאומי סטודנט" המחזיקים בכרטיס אשראי המשויך ל”מועדון סטודנט" ייהנו מהטבה של פטור מעמלת דמי כרטיס למשך תקופה של 4 שנים מיום שיוך הכרטיס למועדון או עד למועד בו לא יהיו זכאים להיות משויכים למועדון עפ"י קביעת הבנק, לפי המוקדם מבין השניים
  • ההטבות בעמלות כמפורט בתעריפון הבנק כפי שיתעדכן מעת לעת
  • בעלי חשבון "לאומי סטודנט" יהיו זכאים להטבות המפורטות לעיל) למעט ביחס לכרטיס אשראי( עד למועד בו לא יהיו זכאים לנהל חשבון "לאומי סטודנט" לפי קביעת הבנק
  • כרטיסי האשראי וההלוואות יינתנו עפ"י הקריטריונים הנהוגים בבנק
  • פרסום זה אינו מהווה הצעה ו/או התחייבות להעמדת אשראי
  • כל אחד מהשירותים לעיל כפוף לתנאי השירות שנקבעו לגביו ולתנאים הכלליים לניהול חשבונות
  • ההצעה בתוקף עד 31.12.18